is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e üistr. Mr. J. Steur van Vryberghe de Coningb . te Delft. 1859. J. Doelman , Ie Maasland. 1862. 5c » J. Hoogerbrugge, te Overscbie. 1859. D. lioogenboezem , (e Schiedam. 1862. 6c » P. J. van der Colff van Hoogeveen , te Delft. 1860. T. Nofeboom , te Pijuacker. 1857.

Advocaten. Mr. M. A. M. ’s Grave- Mr. J. E. Valeton, sande Guiclieril. , ! Mr. M. A. Wynacndts, Notarissen. J. Vernée , Mr. J. Steur van Vryberghe Mr. B. van Berkel, de Coningb. J. Vorstman , Ondernemer van Publieke Verkoopingen. A. Verschoor Jz. Directeur der Posterijen. G. L. H . P. tern , g (15) Commies. Jhr. W. N. de Posters.

65