is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. van Kooien , Bewaarder der Modellen, Mallen en Verificatie-Instrumentcn. P. van Welgum, fg Opzigter der Sjouwers. J. Marlens , 4 tg Portier, c. Laboratorium en Pyrotechnie // erkplaats en Slag kruid-Puhr iek- W, 11. Kohier, (20), Kapt., Vuurwerker, belast met de Inspectie der Buskruid-Fabrijkatic en het Opzigt over de Pyrotechnische Werkplaats. J. P. W. van Catlenburch , (15) , le Luit. Adj. \uurwerker en Opzigter inde Pyrotechnische Werkplaats en Slagkruid-Fabriek , (gedet.) G. Goossens , Mr. Vuurwerker. (Laboratorium.) J. J. Leertouwer , Onder Mr. Vuurwerker. J. J. de Vries, Opzigt. in het Laboratorium. H. N. Willemse , ig , Schrijver der 3c kl. J. Schoenmakers , J.M. tg , Portier. d. Ijzergieterij. C. E. A. Vigelius, le Luit., belast met het Opzigt inde Ijzergieterij. . Onder-Opzigter inde Gieterij. Boekhouder. F. Schmidt, Keurder der Projeclilen. J. A. Schalier, idem idem. J. H. Wassen , Machinist. G. E. Arnold, Mr. Gieter en Vormer, H. Edcling , Mr. Smid , Opzigter der Smeden.

101