is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kamp, als Directeur, en onder het toezigt van dnc Commissarissen. Agent te Delft, C. Pfeiffer. Algemeene Utrechtsche Maatschappij ter verzekering van geldelijke uitkeeringen, na overlijden van bepaalde personen , gewaarborgd door aandeelhouders, voor een kapitaal van vijf en twintig duizend guldens. Commissarissen, Mr. H. Wallcr, VV ■ Crcmers, D. Blikman Kikkert, J. F. Pool en Mr. G. Schimmelpenninck Jz.; Directeur, 11. ten Holt, en Comp. Correspondenten te Delft, J. C. Kesler en A. J. Kunst. Bode, van Rooijen. Onderlinge Verzekering Maatschappij tegen sterfte van runderen , gevestigd te ïicl, onder bestuur van T. J. van Everdingen, als Directeur, twee Administrateuren en zes Commissarissen. Agent der Maatschappij voor Delft; en omstreken

102