is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De brieven voor de Wcst-Indische brievenmalen via Southampfon worden den 13den en den voorlaatsten dag der maaad verzonden. Ongedwongene frankeering. Gedwongen Frankeeringen. Spanje en Portugal tot aan de Fransch-Spaansche grenzen ; Turkije en de Levant , Italië , Sardinische Staten en Toskane. Het enkel port van 5 cents voor een afstand van 30 mijlen (ruim 6 uur gaans) of daar beneden, en van 10 cents voor grooteren afstand , is men verschuldigd voor een brief , welke niet zwaarder is dan 15 wigtjes, doch wanneer een brief weegt: hovende 15 tot en met 50 wigtjes 12 malen » 50 » 100 » 3 » )) 100 i) 250 » 4 » » 250 » 500 » 5 » » 500 » 750 » 6 » „ 750 » 1000 » 7 » en zoo vervolgens over elke 250 wigtjes of breuk van 250 wigtjes daarboven, éénmaal het port meer. In ieder geval kan met 5 cents aan het kantoor van afzending worden voldaan het port. van brieven , mits enkel zijnde en geene ingeslofene brieven bevattende, gerigt aan manschappen beneden den rang van officier bij de Zee- of Landmagt van den Staat,

104