is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Modelzaal bij de Koninklijke Akademie geplaatst, geschiedt zesmaal per dag, en wel: des morgens ten 7 ure 30 min., 10 ure 30 min., ten 11 ure 30 min., des namidd. ten 3 ure 30 min., des avonds ten 6 ure 20 min. en ten 7 ure 40 min., geregeld volgens het uurwerk van Amsterdam , dat niet zelden met Delft verschil t. (Winter dienst.) Deze hus wordt des Zondags slechts 3 malen geligt, als: :s morgens 7 ure 30 min. en 11 u. 30 min.; ’s avonds 6 ure 20 min. De aanteekening der brieven geschiedt zoo lang het Kantoor geopend is; ieder zoodanige brief is 10 cents , behalve de gewone port , welke laatste betaling geschiedt naar verkiezing der afzenders. Tot het deponeren van geldartikelen , is het Kantoor geopend van des morgens half 11 ure tot des namiddags 3 ure, behalve op Zondag. Het Kantoor is dagelijks geopend des morgens van 61 tot 8J en van 10 tot 3£ ure , en des avonds van 6 tot 9 ure. Alleen des Zondags des morgens van 6| tot 8| ure en van 10 tot 2 ure, en des avond» van 6 tot 9 ure.

107