is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOORTREINEN'.

HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG. Dienst tusschen Amsterdam , Haarlem , Leiden , ’s Gravenhage, Delft, Schiedam en Rotterdam. De vertrektijden kunnen niet worden bepaald , daar dezelve in Winter- en Zomerdiensten verdeeld zijn , welke van tijd tot tijd door gedrukte Aankondigingen en in eenige Nieuwspapieren worden bekend gemaakt. Het vervoer van Rijtuigen , Paarden , Slagtvec en andere dieren , geschiedt volgens Tarief, hetwelk aan de Hoofd-Stations verkrijgbaar is. Reizigers worden verzocht om een kwartier uur vóór het vertrek, op de Stations tegenwoordig te zijn ; en de bagage ,of eenige andere goederen, is men verpligt, uiterlijk een kwartier vóór het vertrek , in het goederen-kantoor aan te brengen'; later wordende bezorgd , vertrekken dezelve met den daaropvolgenden trein. Paketten waarop het woord spoed vermeld is , zijn aan dubbeld port onderhevig. De Reizigers hebben geen bagage vrij , alleen wordt hot hun vrijgelaten om kleine patjes , valie-