is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweemaal inde week, en wel Maandag en krijdag , op Oldenzaal, Lingen, Northorn , Oldenburg, Breinen , Hamburg , Lubeck, Osnabrug en Hanover , staande te Hamburg en Hanover in dagelijksche verbinding met de Spoortreinen die op Berlijn vertrekken. De Handel en het reizende Publiek zal met exactitude worden bediend en de vrachten zijn zeer gering gesteld. Het Kantoor dezer onderneming is voor Delft gevestigd bij den Agent G. -I■ de Maak , Binnenwatersloot , bij de Koornbeurs, wijk 3 n°. 18. Van Monster over ’s Gravenhage naar Delft en terug. Alle Donderdagen des morgens ten half 6 ure , en van de Herberg de Vink, te ’s Gravenhage, ten 8 ure , naar Delft eene Diligence, en terug des namiddags ten 1 ure van Delft, en ten 2 ure van de Herberg de Vink. Kantoor te Delft, bij Gezusters van Heyningen, Heeren Logement, nabij de Haagpoort,

114