is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DORPS-MARKT SCHUIT EN.

Wateringen. Dingsdag, Donderdag en Zaturdag , inde Zomermaanden , ten 11 ure ; Donderdag en Zaturdag inde Wintermaanden , ten half 12 ure. Kwintsheul , Poeldijk, Monster, Naaldwijk, Hondsholredijk en Loosduinen. Donderdags yoormiddags ten 11 ure. Ligplaats aan het Nieuwe Schippers Veerhuis de Starren , op de Voorstraat. ’s Gravesande. Donderdags voormiddags ten half 12 ure. Ligplaats voor het Oude Westlandsche Veerhuis, nabij de Haagpoort. Zoetermeer en Zegwaard. Donderdags middags ten half 1 ure ; komt ook Dingsdags namiddags ten half 4 ure uit Rotterdam door Delft. Ligplaats als boven , aan de Voorstraat, en des namiddags bij P. A. Hesse , aan de Haagpoort. Bijsw ij k. Ligplaats des Donderdags morgens aan de Boterbrug , maar komt ten 12 ure langs de Brouwerij de P.