is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT DER BEVOLKING op primo Januarij der onderstaande jaren. Jaren. Zielen. Jaren Zielen. 1831 . . . 15,237 1845 . . . 18,098 1832 . . . 15,402 1846 . . . 18,008 1833 . . . 15,455 1847 . . . 18,094 1834 . . . 15,559 1848 . . . 18,167 1835 . . . 15,676 1849 . . . 18,525 1836 . . . 15.883 1850 . . . 18,449 1837 . . . 15,987 1851 . . . 18,780 1838 . . . 16,088 1852 . . . 19,142 1839 . . . 16,258 1853 . . . 19,432 1840 . . . 17,037 1854 . . . 19,334 1841 . . . 16,870 1855 . . . 19,419 1842 . . . 16,851 1856 . . . 19,144 1843 . . . 17,173 1857 . . . 19,224 1844 . . . 17,514 1858 . . . 19,397 Onder het getal der inwoners, voor het laatste jaar, is geteld een getal van 1212 personen, welke slechts lijdelijk alhier aanwezig en 433 welke tijdelijk afwezig waren, benevens het militaire garnizoen , ten bedrage van 545 manschappen, waarvan 440 niet tot de wettige bevolking behooren. GETAL DER ONDERSCHEIDENE GEZINDHEDEN, voor zoo veel de wettig gedomicilieerde bevolking betreft. Wederduitsche Hervormden 10101 Fransche of "Waalsche ....... 237 Engelsche of Presbyteriaansche Hervormden . 2 Leden der Schotsche Gemeente .... 9

143