is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rentmeester.

W. H. Vorstman. Geneeskundigen. Dr. J. N. Ramaer, ® Geneesheer-Direcleur. Dr. A. van der Swalmc , 2e Geneesheer. H. C. G. van Essen , Chirurg. Parochiaal Armbestuur voor de beide Roomseh Catholijke Gemeenten. Armmeesters. T. van Leeuwen , President. P. J. Schouten , Vice-President. C. F. van Berckel, Penningmeester. P. T. van Munnekrede, Secretaris. Regentessen voor het Wees- en Oude Mannenen Vrouwenhuis. hehoorende tot gemeld Parochiaal Armbestuur. M. E. Drabbe, wed. J. H. Pypers. A. I. H. Schouten, geh. Nolet. A. M. van Kranendonk, geh. Oomen. J. C. van Berckel , geh. van Wayenburg. Begraafplaats der Roomsek-Catholijken. De beheering van de R. C. Begraafplaats staat onder Kerkbestuurders van de beide Gemeenten, uit welker midden eene Commissie van twee Leden wordt benoemd , welke met de administratie derzelve is belast ; deze Commissie is zamengesteld uit de Leden : G. Wiegman, | C. L. van Schaik.

35