is toegevoegd aan uw favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 44, 1875, 1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Instelling voor Onderwijs inde Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië.

Onmiddellijk Toezigt. Burgemeester en Wethouders. Hoogleeraren. J. J. Meinsma, inde Javaansche Taal-en Letterkunde en de Geschiedenis van Ned. Indië, Directeur. J. E. P. F. Gonggrijp, inde Maleische en Soendaneesche Taal- en Letterkunde. Dr. A. ,W. T. Juijnboll, inde Godsd. Wetten, Yolksinstellingen en Gebruiken van N. Indie, Bibliothecaris. .1. Spanjaard, inde Staatsinstellingen van Ned. Indië, Secretaris. G. K. Niemann, inde Land- en Volkenk. van Ned. Indië, en inde Makassaarsche Taai- en Letterk. Bij deze Instelling behooren een ethnologisohe verzameling en een Bibliotheek. De Bibliotheek, die den naam draagt van Het Indisch Leesmuseum van Delft, is voor een ieder opengesteld, om daarvan volgens het Eeglement gebruik te kunnen maken. Dat Eeglement luidt aldus; Artikel 1. Het Indisch Leesmuseum van Delft, behoort bij de Delftsohe Instelling voor onderwijs in de Taal- Land- en Volkenkunde van Ned. Indië. 6

49