is toegevoegd aan uw favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 44, 1875, 1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. A. Korevaar Jz., Agent van de Algem. Assurantie-Maatschappij tegen brandgevaar, gevestigd te Brussel. G. Schimmel, Agent der Assurantie-Maatschappij tegen brandschade te Zutphen, onder directie van de heeren G. J. Derksen en Ch. M. Henny, en van de Hollandsehe Maatschappij van Levensverzekering te Haarlem, onder Directie van den heer J. C. van Bemmelen. A. A. van Welij, Agent der Brusselsche Maatsch. voor waarborg op premiën tegen brand. J. K. de Groot, Correspondent van de Algemeene Utrechtsche Maatschappij voor geldelijke uitkeeringen na overlijden, onder Directie van Manssen en ten Holt, te Utrecht. J. H. Renaud, Agent. C. J. de Brnijn Kops, Agent van de Haarlemsche Brandwaarborg-Maatschappij. Correspondent P. Schollen. Contze & Lagerweij, Agenten der Brand verzekering-Maatschappij //Imperial,” opgerigt te Londen in 1803. Hoofdkantoor, tevens domicilium, in Nederland: Oranjeplein n°. 85 te ’s Gravenhage. Directie voor Nederland: Meijen en Yerweij. Agenten der Geldersche Algemeene Brand-Assurantie-Maatschappij te Arnhem. Directeuren: W. S. van den Bergh van Heinenoord en A. J. D. C. Balck. Opgerigt in 1887.

127