is toegevoegd aan uw favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 44, 1875, 1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kinderen boven 10 jaar betalen volle vraclit. De bepalingen voor kinderen zijn ook toepasselijk op de retourbilletten. De retourbilletten zijn geldig op den dag der uitgiften en den daaropvolgenden, voor heen en terug door denzelfden persoon. De reizigers mogen niet zonder behoorlijk plaatskaartje inde treinen gaan. Betalingen aan conducteurs mogen niet geschieden. Eeizigers die tot eene hoogere klasse willen overgaan, moeten aan het station van vertrek hun kaartje verwisselen, ol op de verdere stations een kaartje bijkoopen. Om van de derde inde tweede of van de tweede inde eerste klasse over te gaan een kaartje derde klasse, en om van de derde inde eerste klasse over te gaan een kaartje tweede klasse. Verwisseling vaneen plaatskaartje van eene hoogere klasse tegen een plaatskaartje van eene lagere klasse wordt niet toegestaan. Algemeene Expeditie-Onderneming; van Gend en Loos. Deze onderneming belast zich met de incassering van wissels door het geheele rijk, met de verzending van goederen en geldswaarden naar alle plaatsen in het binnen- en buitenland, in directe aansluiting

143