is toegevoegd aan uw favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 44, 1875, 1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoombooten en beurtschepen door geheel Nederland en Belgie, vertrekt van ’s Hage Dingsdag-morgen, van Antwerpen Vrij dag-morgen. Een beurtschip op Assen, Meppel en omliggende plaatsen om de S weken -- Een schipper op Katwijk alle weken. Een schipper op Purmerend om de 14 dagen. Woensdag. Een stoomboot op Dordrecht, Gorinchem en ’s Hertogenbosoh, des winters en zomers, des morgens ten 10 ure, nemende goederen mede voor geheel Noordbraband, Eindhoven, Helmond en Maastricht. Een beurtschip op Bergen-op-Zoom, des namiddags ten 2 ure, nemende goederen mede voor Bath, Lillo, Liefkenshoek, Staats-Ylaanderen , Brabant, Boozendaal, Doesburg en alle omliggende plaatsen. Een stoomboot op Dordrecht, ’s morgens ten 9 ure. Een beurtschip op Apeldoorn, des middags ten 12 ure. Op Sneek, door geheel Friesland en Groningen, alle weken. Goederen te bezorgen des Dingsdags avonds voor 6 ure. Op de Lemmer, om de 14 dagen. Op Deventer, en de plaatsen in Overijssel gelegen, alle weken. Op Zwolle, des zomers, Woensdag en Zalurdag, des winters Zaturdag. Op Zutphen, om de 14 dagen nemende goederen mede voor plaatsen in Gelderland gelegen. Op Kampen, alle weken, nemende goederen mede voor het Kampereiland. Een beurt-12

145