is toegevoegd aan uw favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 44, 1875, 1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Teregtzitting van het Kantongeregt.

Burgerlijke en Handelszaken; Dingsdag en Donderdag; Strafzaken: Zaturdag; voormiddags 11 ure. Opening en Sluiting der Stads- en Lands-Kantoren. De Secretarie alle dagen, behalve de Zon- en Feestdagen, des morgens van half 10 tot des namiddags ten 3 ure. Kantoor van den Gemeente-Ontvanger, inde Waag , dagelijks, van ’smorgens 9 tot ’s namiddags 1 ure en van 2 tot 5 ure, uitgezonderd Zaturdag, Zondag en erkende feestdagen. Kantoor- van In- en Uitgaande Eegten en Accijnsen, Markt, hoek Oude Manhuissteeg, inde Wintermaanden, van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 1 ure, en ’s namiddags van half 3 tot 4 ure. Zomermaanden, ’s morgens van half 9 tot ’s namiddags 1 ure, en des namiddags van half 3 tot 5 ure. Kantoor van den Directeur der plaatselijke Belastingen, Oude Delft wijk 1 n<>. 88, alle werkdagen, van des morgens 9 tot des namiddags half 1 ure. Kantoor der Directe Belastingen, Koornmarkt, hoek van de Nikkersteeg, des Maandags, Dingsdags, Woensdags en Donderdags, van ’s morgens 9 tot des namiddags 1 ure. NB. De laatste dag der maand op 1 dezer invallende, wordt geen kantoor gehouden. Kantoor van het Zegel, de Eegistratie, Successie en Domeinen, Voorstraat, alle dagen der w7eek, behalve op den Zondag, van ’s morgens 9 tot ’s nam. 4 ure. 13

161