is toegevoegd aan uw favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 44, 1875, 1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Begraafplaats (dir. dergem. —) 39 (der K. C. —) . ■ ■ 47 Begrafenisfondsen 99 Belastingen (dir. der pl. ) • 17 I (’s rijks 107 Beurtschepen ; Bevolking (Staat der —) • • 162 | Bewaring (Huis van —) • – 28 1 Bewaarschoolhouderessen . . 69 I Bewaarsch. voor beh. kinderen 70 j Bidders ter Begrafenis ... 29 1 Blinden (instituut voor —) . 96 Boden (Gemeente-) . . • • 15 j Boden (Voet-) !51 I Botermarkt 38 Botervaatwerk (Keurm. v.h. —) 30 i Bouwkunst (Maats, ter bev. der te Amsterdam) . 87, 96 ' Brandmeesters 16 Brasserskade (Pachter van den tol op de --) ... 33 1 Burgemeester '4 1 Burgerschool (Hoogere —). . «4 Burgeravondschool .... 06 Bussen (Zieken —) . • • -104 1 Bijbelgenootschap 77 I ’ C l > ~ . 73 , Casino ■ ■ ‘' Commies voor do milit. zaken 18 Commiesen der Plaats, belast, 18 – (Rijks-) 109 i Controleur der Rijks belast . 107 Correspond. van Maatschappijen g 90, 124

Verbeteringen. 166 Omschrijving der Wijken. Verklaring v.d. Tijd- en Feest-Alm. j Idem Maan-Almanak. ! Teekens en woordverkortingen. | Zons- en Maansverduisteringen en Hemelverschijnselen. Tijdperken voor het jaar 18/5. j Kalender. Forsten in Europa. Koninklijk Ilias. Verjaardagen. j A 1 Aanplakker . – • • • • • i Accijnsen (Ontvanger dei ) . J )•) Advocaten •■;••••) Afslager van de visch . ■ • " ■ Agenten v. Verzek.-Maatschapp. 124 Algemeene Kennis (Vereen. —-) 73 Ambtenaar van ’t Opent. Min. ■bij het Kantongeregt . 19 Ambtenaren ter Secretarie . . 15 Apothekers • • 98 Arbeid Adelt (Algem. Nederl. Vrouwen-Vereen. —) • 86 Archief (Comm. voor het —). 25 Architect (Gemeente —). . • 15 Armbesturen (Kerkelijke —) 38—44 Armbestuur (Parochiaal —) – 4b Artillerie (le Keg. Vest. —) • 12U 15 Badinrigting. 72 Bank van Leening (Comm. voor de Ambtenaren enz.) 2b