is toegevoegd aan je favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 45, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verklaring van den Tijd- en Peest-Almanak. Jaarlijst van eenige Hoogdagen,

en Joodsche Feestdagen. TIJD- EN FEESTREKENING. I)e Zondagsletters zijn Ben Ai Quatertempers. Het Guldengetal 158, 10 en 11 Maart. – He Epacta 4 : 7 , 9 en 10 Junij De Zonnecirkel 9 | 20, 22 en 23 September. Septuagesima 13 Feb. | 20 , 22 en 23 December. Eerste Advent 3 Dec. | De Winter is begonnen 22 December 187ó. De Lente begint 20 Maart. |De Herfst begint 22 September. De Zomer » 21 Junij. |De Winter 21 December. JAARLIJST VAN EENIGE FEESTDAGEN. Vastenavond. Paschen. Pinkster. l3 Februarij. 81 Maart. ]9 Mei Februari]. 18 April. 1 Junij. 1874. 17 Febraarij. 5 April. 34 Mei. 18i5. 9 ï’ebrnarij. 28 Maart. 16 Mei’. 1876. 29 Februarij. 16 April. 4 Junij. J O ODSCHE FEESTDA GEN. Purimfeest, den 10 Maart. Paschen den 9, 10, 15 en 16 April. Knksteren den 29 en 30 Mei. Vastendag. Verwoesting van Jeruzalem den 30 Julij. Nieuwjaar (5637) den 19 en 20 September. Verzoendag den 28 September. Loofhuttenfeest den 3 en 4 October, Vreugdedag der Wet den 11 October. Inwijdingsfeeat, den 11 December.