is toegevoegd aan je favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 45, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. C. A. van der Kemp, te 's Gravenhage. 1880 Mr. M. C. Baron du Tour van Belliuchave (zie Ged. Staten.) 1880 Jhr. J. Westpalra van Hoorn van Burch, te ’s Gravenhage. 1880 l'laardingen. C. Maas Geesteranus, te Lousduinen. 1877 Jhr. J. F. van Vredenburch, te ’s Gravenhage. 1877 I. van der Poort, te Maasland. 1880 A. Hoogendijk Jz., te Flaardingen. 1880 Delft. P. J. van der Colff van Hoogeveen, te Delft. 1877 Jhr. Mr. A. van der Goes van Naters, te Delft. 1880 G. H. Landmeter, te Delft. 1880 Schiedam. G. B. van Duijl, te Delfshaven. 1877 Mr. K. A. Poortman, te Schiedam. 1877 L. Knappert S.Cz., te Schiedam. 1880 Rotterdam. H. de Bie, te Rotterdam. 1877 Mr. N. J. A. C. A. Hoffman, te Rotterdam. 1877 Mr. 1). van Weel, te Rotterdam. 1877 Mr. C. van Vollenhoven (zie Ged. Staten)> 1877 Mr. J. A. Vaillant, te Rotterdam. 1877 G, van Stolk, te Rotterdam. 1877 Mr. A. M. de Cock, te Rotterdam. 1880 Mr. H. C. Verniers van der Loeft (zie Ged. Staten). 1880 C. E, Virnly, te Rotterdam. 1880 A. E. Roest van Limburg, te Rotterdam. 1880

11