is toegevoegd aan je favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 45, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fundatie der Vrijvrouwe van Eenswoude.

Auditeurs van Rekening. Mr. N. P. J. Kien, K., vanwege Utrecht. Jhr. Mr. F. G. A. Gevers Deijnoot igj, vanwege ’s Hage. Mr. J. van Kuijk, vanwege Delft, Regenten en Regentessen. Zijn dezelfde als die van het Weeshuis der Gereformeerden. Rentmeester. Mr. M. A. Wijnaendts. Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Gereformeerden. De Diakenen der Ned. Herv. gemeente zijn Regenten over dit gesticht. (Zie pag. 35 en 36). Gasthuis. Regenten. J. J. J. Milders. 1876 P. Maas Geesteranus (15). 1877 H. P. van der Mandele, Voorz. 1878 H. Hartogh Heijs Jr. 1879 Jonkhr. Mr. A. van der Goes van Naters. 1880 Regentessen. A. J. Piekkers, wed. J. D. Hoekwater AJz. 1876 D. van Meerten, geb. van der Willigen. 1877 A. P. Clement, geb. van der Willigen. 1878

44