is toegevoegd aan je favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 45, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeraren. A. Huët, inde Werktuigbouwkunde. E. Lacomblé, in het Boetseren. Dr. L. C. Levoir, inde Scheikunde en*Scheikundige Technologie. G. J. Morre, inde Burgerlijke Bouwkunde. P. Tetar van Elven, in het Handteekenen. G. Eeuvekamp, in het maken van Modellen en Werktuigen. A. J. Snijders Gz., inde Natuurkunde. Tijdelijk belast: met het onderwijs inde Scheepsbouwkunde, J. W. Calten, hoofdingenieur der marine te Hellevoetsluis. met het onderwijs in het Scheepsbouwteekencn , A. C. van Loo, te ’s Gravenhage. met assist. bij het onderwijs in Burgerl. Bouwk., B. Schelling Az. met assistentie in het scheikundig laboratorium, Dr. J. G. Kramers. met assistentie in liet Ornamentteekenen, A- Le Comte, Bibliothecaris. De Hoogleeraar E. J. van den Berg. Ambtenaar van Administratie. H. L. Verschoor.

48