is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 31, 1936, no 1089, 22-07-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide delen aan elkaar verbonden. Het voorpand moet vanaf de taille naar boven toe iets ingewerkt worden.

De mantel sluit op de aangegeven hoogte met 2 knopen aan een koordje of biesje, die sluiten in de knoopsgaten in de bies.

(Correspondentie voor deze rubriek moet worden gezonden aan mej. J. van Moosel, Da Costastraat 64, AmsterdamWest).

CORRESPONDENTIE.

Mej. W. te A dam. — Ook u kunt het patroon van de japon uit de Nrs. 24 Juli 35 1936 gebruiken. De bovenwijdte moet u dan nog iets vergroten. v- M'

Over ceintuurs

We hadden op school jurken gemaakt van witte en blauwe matting. U weet wel, van die eenvoudige modelletjes met een gekleurde ceintuur.

Er was geen geld om ceintuurs te kopen, daarvoor greep de crisis te streng om zich heen en dus moesten we naar andere middelen omzien. Gelukkig waren we in het bezit van restanten Everlasting-katoen en wat filetstof (twee draden door 1 ruitje). Sommigen hebben hun ceintuur gestopt (1 draadje op 4 draadjes néér, telkens 2 draden door 1 ruitje); anderen hebben ze gehaakt (1 ruitje op de tekening is 3 stokjes). Het resultaat was véél leuker dan de afgezaagde lakceintuurs!

Hierbij vindt u drie ontwerpjes (leerlingen 7e leerjaar).

door de draad van de volgende kleur gehaald.

Probeert u het eens, 't gaat vlug en het geeft aan de sport jurken iets eigens.

AGAATH SIEFFERS. Kamperfoelieweg 69hs., A'dam-N. Overgenomen uit „In en om woning en boerderij".

Worden de ceintuurs gehaakt, waarvoor dezelfde ontwerpjes dienst kunnen doen, dan worden de verschillende draden méé gehaakt. Bij het overgaan naar een nieuwe kleur, moet het stokje van de oude kleur niet geheel afgemaakt worden, maar wanneer de laatste twee lusjes nog op de naald zitten, wordt hier¬

BORtiJ

ÈÉRICWTEN

7 iot 9 Juli

Van 7 tot 9 Juli brachten een aantal vrouwen uit Rotterdam een driedaags bezoek aan „De Born". Wij werden verwelkomd door de pgen. Dora de Jong en mevr. Thomassen, onder wier leiding wij een paar heerlijke dagen hebben doorgebracht. Behalve de lezingen van Dora de Jong over „Bartje", van mevr. Thomassen over „Rosa Luxemburg" en van mevr. Dekhuijzen over „De Haven", hebben wij gezamenlijk onder leiding van pge. Dekhuijzen Planliederen geleerd en verder nog menig lied gezongen.

^oewel het weer nog al eens wat te wensen overliet, hebben we toch nog prachtige wandelingen in de omgeving gemaakt. Veel te vlug zijn zulke dagen voorbij en bij het afscheidswoord van pge. De Jong was elke vrouw ontroerd en ik geloof, dat ik namens alle vrouwen spreek, als ik een woord van hartelijke dank breng aan allen die er toe hebben bijgedragen deze dagen tot onvergetelijke dagen voor ons te maken .Ik raad daarom alle vrouwen aan, indien enigszins mogelijk, volgend jaar ook eens een bezoek aan „De Born" te brengen, want pas als men er geweest is, kan men beseffen hoe heerlijk het is en wat het betekent voor een vrouw er zo echt eens helemaal uit te zijn.

Met nieuwe moed gaan we nu weer aan het werk en wij hopen, tot weerziens volgend jaar op „De Born".

B. NOOTENBOOM—

MONSMA.

10 tot 13 Juli

Van 10 tot 13 Juli heeft een groep vrouwen uit Den Haag, Goor en Amsterdam weer een paar heerlijke dagn doorgebracht op de Born. Völop hebben wij genoten van alles wat het verblijf op de Born tot een feest maakt. De zang van mej. L. Broersma; muziek en vertelling van mej. Koppenschaar en als verrassing Zondagmiddag mevrouw Hilda

Verweij—Jonker, die ons kwam spreken over een paar romans van Den Doolaard.

In een inleiding, die mej. Broersma voor ons hield over socialistische opvoeding, vertelde zij ons iets over kinderkampen, die in het vroegere Duitsland gehouden werden en die oase genoemd werden. Ook voor ons vrouwen zijn deze bijeenkomsten op de Born een oase waar wij, die vaak onder zulke moeilijke omstandigheden leven, de kracht putten om verder te strijden. Daar het weer niet zo mooi was, moesten wij ons wat meer Ln huis bezig houden, wat ook erg gezellig was. Alles bij elkaar weer een paar Dnvergetelijke dagen die men zelf mee moet maken om te kunnen beseffen wat zij voor ons vrouwen betekenen.

M. Dool—Wagner.

Vergadering van het Hoofdbestuur op Vrijdag 10 Juli op het Bondssecretariaat

Vergadering van het hoofdbestuur op Vrijdag 10 Juli op het bondssecretariaat.

Afwezig met kennisgeving: A. v. d. Goes v. Nf ters—v. d. Plaats en A. Secrève—Bregman.

Als afgevaardigden naar de partijraad worden opnieuw benoemd de partijgenoten: I. Vorrink—Bergmeyer en H. Straalman—Kremer.

Besloten wordt de Vrouwen-Propaganda-Commissie door de federatie Rotterdam gevormd, als lid tot de Bond toe te laten.

De studie-conferentie, welke gesteld was op 6 en 7 September a.s. op de Born kan, wegens het samenvallen van deze datum met die van de Plan-demonstraties, niet doorgaan. Besloten wordt de conferentie tot het volgend voorjaar uit te stellen.

Door het Vrouwen-Comité van de S.A.I zal in Uccel bij Brussel een internationale studieconferentie worden georganiseerd. Besloten wordt pg. C. Pothuis—Smit naar deze conferentie af te vaardigen. Omtrent deze conferentie en de mogelijkheid tot deelname daaraan door onze leden zie men de afzonderlijke publicaties in dit blad.

Besloten wordt medewerking te verlenen aan een enquête naar het visverbruik, in te stellen door de Vis-Centrale.

Aan een verzoek van de A.J.C. de uitzending van kinderen naar kinderkampen te organiseren en daarvoor de nodige gelden in te zamelen, kan, wegens de vele bezwaren, aan deze zaak verbonden, helaas niet worden voldaan.

Kennis genomen wordt van het verslag van de kleine commissie in zake de dienstbode-opleiding. De conclusies dezer commissie worden door het hoofdbestuur aanvaard en zullen nader worden gepubliceerd.

Van het geschriftje „Geluk, dat veroverd werd", van pge. C. Pothuis—Smit, zijn 31.500 exemplaren verkocht.

Besloten wordt de October-actie te wijden aan de propaganda voor „De Proletarische Vrouw '.

Besloten wordt op 11 November weer een ontwapeningsschriftje uit te geven.

L. RIBBIUS PELETIER, secretaresse.

Vraag en antwoord

A. d. Z. te H. — Wie heeft voor mij een recept voor het maken van appelstroop?