is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 31, 1936, no 1091, 05-08-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OXS KINDERBLAADJË

Spelletjes voor regenweer in c!e vaeainfie

Rijmspelletje- Zo rijmt Jan de Rijmer.

Het gezelschap zit in een kring. De eerste begint twee éénlettergrepige woorden te noemen, die bij elkaar horen omdat ze hetzelfde betekenen of omdat ze juist een tegenstelling zijn, maar in iedere geval bij elkaar passen door hun betekenis. Hij zegt b.v.: Jan de Rymer rijmt van bloem op blad. Dan neemt nummer twee deze woorden over in omgekeerde volgorde.' van blad op bloem — en zegt daarachter nieuwe woorden, die bij elkaar passen, maar die nu op bloem moeten rijmen — b.v. van eer op roem.

No. 3 van roem op eer — van maal op keer.

No. 4 van keer op maal — van zink op staal.

No. 5 van staal op zink — van laf op flink.

No. 6 van flink op laf — van stok op staf.

No. 7 van staf op stok — van hond op hok, enz enz.

Wie niet kan moet een pand geven en ook wie een woord gebruikt, dat er al is geweest.

Vijfminutenspel.

Ieder moet een stuk papier en potlood voor zich nemen. Op het papier worden aardrijkskundige namen (van meren, steden, dorpen, bei gen enz.) of namen van bekende mensen geschreven, die allen met dezelfde letter beginnen. De letter wordt door een speler aangegeven, die met een potlood op gedrukt papier zonder te lezen een letter aanwijst. Die letter wordt dan genomen. De kunst is de meeste namen te hebben, die geen ander heeft. Ieder leest de namen om de beuit op. De naam, die anderen ook hebben opgeschreven wordt doorgeschrapt en telt niet mee.

Een prikboek.

Hiervoor moeten jelui een oud, dik boek vragen. Een afgedankte telefoongids is er prachtig voor! Dan moeten jelui proberen mooie plaatjes te vinden en die keurig uitknippen, om ze vervolgens tussen de bladen van het boek te leggen. Nu kunnen jelui bij elkander gaan piikken. Met een grote speld bij voorbeeld. Ligt er, juist waar je hebt gepiikt aan de zijkant van 't boek tussen de bladen, een plaatje, dan mag je dat er uit nemen en houden. Het is een hele eer als de kinderen zeggen: bij die liggen altijd de mooiste plaatjes. Want natuurlijk, plaatjes kiezen en uitknippen doen volstrekt niet alle kinderen even mooi. Verder kunnen jelui dan verzamelingen aanleggen, b.v. afbeeldingen van dieren, van bomen, van bekende mensen enz., en de geprikte plaatjes gebruiken om die voltalliger te maken. Zo'n verzameling kan je heel goed in een schoolschrift plakken en er dan, als je ze weet, wat bijzonderheden onder schrijven.

Raadsel.

Een woord van 12 letters. Het is iets wat 's winters en 's zomers graag gezien wordt, maar alleen 's zomers zich 't meest vertoont. Een 2, 3, 13 loopt altijd met een witte kap. 1, 2, 3 hebben we allen lief. Een 1, 2, 5, 6, 7 hebben sterrekijkers nodig in hun kijker Een 7, 8, 9, 10, 11. 12 bestaande uit water heeft menige brand geblust.

zÉvFNA?nVTW,XTF ™™,SCHE VKOUW" VAN 3 AUGUSTUS 1936. No. 1089. n't imrv JAARGANG No. <)7:i \.\X „ONS KINDERBLAADJE". VERSCHIJNT

WOENSDAG. REDACTIE-ADRES: WALDECK PYR.MONTLAAN 11, AMSTERDAM.

ZOMERSE BLOEMEN

Nu het weei vacantietijd is, zullen jullie wel eens de fietsen nemen, om er eens fijn op uit te trekken, naar bos, hei of strand of wanneer je in een mooie streek woont, dan maak je eens een lange wandeling, up zulke tochten zie je altijd een heleboel. Vooral nu het weer zomer

is en overal de bloemen bloeien.

In de parken, de tuinen, in de villadorpen en tuinwijken en ook in de kleine boerentuintjes langs de landwegen, waar je maar kijkt, overal is wat moois te zien.

Er zullen natuurlijk veel bloemen zijn, waar je de namen niet van kent. Je denkt wel wat zijn dat prachtige bloemen en wat zou ik ze graag in mijn tuintje willen hebben, maar als iemand je dan vraagt, hoe heten ze, dan moet je wel bekennen dat je dat niet weet. Maar je weet wel, wat voor kleur ze hebben en hoe ze er uit zien.

Zijn het wilde planten dan kun je het zelf wel uitvinden met behulp van een schoolflora. Misschien heb je op school wel geleerd hoe je moet determineren. Wat een geleerde woorden, hè! Met determineren bedoel ik de planten uit elkaar plukken, de bloemblaadjes tellen, de meeldraden, de stampers enz. Verder moet je natuurlijk goed onthouden, waar je de plant gevonden hebt, in de wei, op de hei of in het bos of in de duinen. En dat kun ie dan allemaal nrancton in

de flora, een dik boek waar alle planten in staan beschreven, ook de gekweekte planten. Maar je moet er wel een beetje de weg in weten en er moet iemand zijn die je leert, hoe of je alles kunt vinden. In de zomervacantie heb je prachtig de tijd en de gelegenheid je