is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 31, 1936, no 1106, 18-11-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben en wat ik mis in bijna alle uitingen van de beweging. Ik was blij met het artikel, dat zo juist onder woorden brengt, wat in mij leeft en waarvan ik zo vurig hoop, dat het het merendeel van onze vrouwen gegrepen heeft en tot de overtuiging heeft gebracht, dat de inhoud de vanzelfsprekende voortzetting is van de jarenlange pacifistische opvoeding, die ze door middel van ons blad hebben gehad.

ü schrijft zo treffend just in uw laatste hoofdartikel, dat toch zeker de vrouwen niet moeten worden meegesleept door de aanstormende golven van oorlogsbereidheid. Begrijpt men dan niet, dat de mentaliteit weer precies zó wordt als in 1914? En dat we er op deze manier nooit uitkomen?

Ik dacht, dat u het wel prettg zou vinden ook deze stem te horen.

Met vriendelijke groeten,

M. H. van der Vlist—Veenstra.

Dit is natuurlijk zeer verleidelijk voor een huisvrouw, maar nu komt het.

M'n vrouw laat Zaterdag m'n zoontje die reclame halen, maar de jongen komt met twee stukken zeep thuis voor 20 cent (dit waren gewone stukken zoals ieder huisvrouw ze kent.)

M'n vrouw stuurt den jongen met het D.E.S.krantje naar de winkelier en vraagt om het derde stuk er bij zoals de advertentie aankondigt; daar komt de jongen terug met de drie stukken reclamezeep en tevens de boodschap er bij, dat de twee stukken, die we eerst hadden, hetzelfde gewicht hebben als de drie reclame-stukken.

Zo wordt dus de huisvrouw bedrogen. Laat dit kleine staaltje van bedrog een goede les zijn om steeds te kopen in de winkels van onze Coöperatie, waar ze niet doen aan de zogenaamde D.E.S.-filantropie, maar goede waar ~ voor iemands geld levert.

Een abonné te Aalsmeerderdijk.

AAN DE NATUUR

'k Zou voor altijd willen rusten O, Natuur, in uwe schoot.

Ver verwijderd van de wereld Met heur zorgen en heur nood.

In uw wonderlijke stilte,

Vol gemeim'nis, zacht en teer,

Is het of er in mijn ziele Rust en vrede wederkeer.

Rust — 'k verleid u... en toch weet ik 'k Een geroepen tot de strijd In het leger van de arbeid,

voor een hoger menslijkheid.

Mee te trekken naar de toekomst. Onversaagd en onverstoord.

Tot natuur, ééns al uw schatten Heel de mensheid toebehoort.

Katwijk aan Zee. C. V.—V.

Pro en Contra

In iedere partij van betekenis vindt men verschillende stromingen; ook in onze partij ontbreken ze niet en we behoeven maar de SociaalDemocraat te lezen om de punten te ontdekken waarover meningsverschillen in onze rijen bestaan.

Over devaluatie, over het Koningsschap en over geweld en geweldloosheid vinden we steeds artikelen pro en contra. Maar hierover zullen we het wel eens zijn; dat omvang en karakter van de Proletarische Vrouw geen diepgaande polemiek over moeilijke vraagpunten toelaat en als er één kwestie moeilijk is, dan is het die van het geweld, ook al, omdat hierbij gewetensbezwaren aan het woord komen.

Het moeilijkste is de formulering van de consequenties der beide standpunten. Wie tegen het geweld is moet kunnen antwoorden op de vraag „wat hadden de Spaanse Democraten precies moeten doen". Wie het geweld als enige uitweg ziet moet goed duidelijk kunnen maken dat mensen het recht hebben onder ernstige omstandigheden mensen te doden.

Slechts de historie kan uitmaken welke opvatting de juiste is geweest. Ik acht het mogelijk dat de socialistische partijen op hun standpunt terug zullen moeten komen, gezien de haat en de verwildering die altijd van geweld het gevolg zijn; ik acht het ook mogelijk dat men nog na eeuwen zal constateren dat geweld slechts met geweld gekeerd kan worden.

Duidelijk is voor ons allen dat de mentaliteit van de meerderheid van alle socialistische partijen op het ogenblik is: zich met de wapenen te verzetten. De democratische wijze waarop dit standpunt is ingenomen bevredigt het rechtsgevoel van hen die anders gewild hebben. Wat m.i. zeer nodig is, is mondelinge voorlichting omtrent beide opvattingen. Persoonlijk sta ik naast de redactrice. Ook ik sta op het pacifistische standpunt, maar stemmen als van pge. v. Gelderen—de Vries moesten we, behalve in de krant in cursusvergaderingen veel meer horen, de beide meningen naast elkaar met gedachtenwisseling. Als we in de vrouwenclub verzuimen het meerderheidsstandpunt (waarzonder het herzieningsrapport immers nooit ware aangenomen) goed toe te lichten, krijgen we de grootste verwarring niet alleen maar ook de grootste teleurstellingen als we ooit in de positie gedrongen werden als de Duitse, Oostenrijkse of Spaanse democratie. En de vrouwen gevoed met het eenzijdige voedsel van de geweldloosheid, begrijpen haar eigen mannen niet.

W^ar bij het bestaan van die stromingen hebben we ons neer te leggen; een tot elkaar komen behoort tot de vrome wensen.

M. G. B.

Valse reclame van D.E.S.

In net krantje van de D.E.S.-winkels kwam de volgende annonce voor;

„2 beste Enkabè huishoudzeep, inhoudende 4 dubbele stukken voor 20 cent en bovendien nog 1 pak gratis. 3 pakken kopen en twee betalen. Gaat dat halen."

KLEDING EN HANDWERKJES

St. Nicolaasverrassing

De tijd van St. Nicolaas is aangebroken ,dus de tijd van verrassingen te bedenken. Het aardigst is het natuurlijk met weinig of geen geld toch een nuttig en aardig resultaat te verkrijgen. Wat is er nu prettiger voor de kleintjes dan een stukje speelgoed waar ze mee spelen kunnen, zonder dat het stuk gaat. Dit eendje gemaakt uit vrolijk gekleurde lapjes zal een prachtig stukje speelgoed voor de peuter zijn.

Teken zoals de tekening aangeeft de diverse deeltjes 3 X zo groot na, dus elke 4 centimeter wordt 1£ centimters op de juiste grootte. Knip deze patroontjes alle met een naadje uit de lapjes. De patroontjes no. 1, 3, 4, 8 en 12 moeten 2 X uitgeknipt worden. Naai nu van no. 3 de lijntjes g en h aan de verkeerde kant overhands dicht, welke dan met no. 4 en 12 de beide vleugels vormen. Het punt a van no. 3 past in het hoekje a van no. 4, de kant b van no. 12 wordt met de kant b van no. 4 verbonden. Naai vervolgens (steeds overhands op de verkeerde kant) de rug no. 6 aan de vleugels. De kanten c en d raken nog no. 4 van de vleugels. Naai de smalle kant van de hals no. 9 aan de rug en de lange kanten aan de beide helften no. 1 van de kop. Naai nu het ondereinde van die

helften no. 1 aan de vleugels vast en zet goed naar het voorbeeld kijken. Het bovenste gedeelte van de kop n. 11 wordt na vastgenaaid en ook het onderstukje no. 10 van de kuif. Verbind de 2 helften van de snavel met elkaar en naai deze op de juiste plaats aan. Naai het onderste deel van de staart no. 5 vast en hieraan het brede gedeelte van het ondervlak no. 2. Bevestig dit vlak ook aan de vleugels, keer alles naar de goede kant om,

vervolgens het voorstuk no. 7 (het breedste gedeelte beneden) tussen de 2 helften van de hals. Bij het in elkaar zetten vul de eend op met oude lapjes (goed zuiver opvullen) en naai het opengelaten gedeelte ook dicht. Naai nu nog even de ogen er op en u zult zien, dat uw moeite door het blijde gezicht van de kleine peuter dubbel en dwars beloond zal worden. R-