is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1201, 21-09-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33sfe JAARGANG - No. 1201

H SEPTEMBER 193«

.Weekblad van de Bond van Soc.-Dem. VrouwenPropaganda-clubs in Nederland onder redactie van C. Pothuis—Smit

Met vaste medewerking van Igna, H. Verwey—Jonker, H. T. Werkhoven—Dijkhuis, e.a.

KINDEREN VOOR HET DUITSE RIJK

W// WlIIq/T. vrije mensen blijven Het Duifcse Ryk laat kinderen fokken. En het zorgt, dat cte

' ouders op de ontwikkeling van die kinderen Reen invloed

hebben. Van de kinderleeftijd af wordt het voer toegediend, dat bevorderlijk is voor hun groei tot waardige burgers en burgeressen, tot soldaten van het Duitse Rijk.

Wij vonden het bericht in „Tijd en Taak", het bericht, dat letterlijk de waarheid van het geval weergeeft.

Een postambtenaartje is sinds vier jaar getrouwd; zijn huwelijk bleef tot nog toe kinderloos. Hij wordt bij een der Nazi-grootheden ontboden en ter verantwoording geroepen:

„Wat voert u eigenlijk uit met uw vrouw, hè?"

De man, bang voor de gevolgen, antwoordt niet veel, beheerst

zich. En als hem toegebulderd wordt: „U weet toch wat u aan het Rijk verschuldigd

bent? Nou dan

stemt hij toe: „Zeker, natuurlijk." Ook als hij het bevel meekrijgt:

„Of mocht er iets

niet helemaal in orde | zijn, dan als de drommel naar den dokter.

Deze week nog!

Begrepen!?"

Dan kan hij vertrekken. Hij weet, dat hij gehoorzamen moet; niet de mens heeft waarde in Duitsland, alleen het Rijk.

Het Rijk, dat kinderen nodig heeft — Arische kinderen wel i te verstaan, die in hun voorgeslacht geen enkel Joods element hebben.

Het Rijk laat kinderen fokken, zoals in de veehouderijen en aanverwante bedrijven de boer z'n maatregelen neemt om z'r. veestapel te doen aangroeien. Meer koeien, meer varkens, meer kippen.

; „Meer kinderen," zegt de Duitse regering.

Kinderen om straks het roemruchte Nazi-rijk te verdedigen. [Kinderen als materiaal om andere volken het geluk van het i nationaal-socialisme te schenken.

Met militaire dreiging, of, als dat niet dadelijk helpt, met de wapens.

ïinnen en

buiten de omheining der dictatuur

Geen vrije jeugdvorming! Integendeel — de organisaties van het Rijk staan klaar om het nog jonge kind binnen de omheining te duwen, waar het aan Duitse beginselen, Duitse behandeling, Duitse gehoorzaamheid, Duitse ijzeren militaire discipline onderworpen is.

„Waarom nog geen kinderen?" — bast daarom de Duitse