is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1208, 09-11-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit is mooier maar moeilijker en ver- breed van de kant op te stikken. blijven of soms zelfs iets op moet lopen,

eist wat meer routine. Zo kan de figuur- Het bovendeel van het belegstuk moet Dit ziet men dus met passen,

naad, die in de gebogen zaklijn door- vanaf de taille aangezet worden.

loopt, ook geheel van binnen gestikt Van de bovenmouw moet de voor-

worden. Doch voor weinig geoefenden Met het uitknippen van de rughals naad uitgezet worden. Met het inzetten

is het beter deze naad tot de taille van wacht men nog even, daar voor som- valt de naad 4 a 6 c.m. naar voren,

binnen en verder heel smal, of flink mige figuren de halslijn recht moet J. v .M.