is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1210, 23-11-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luide Uw protest tegen deze gruwelen schallen!

Helpt het anti-semitisme vernietigen!

Oefent aandrang op de regering om een menselijke oplossing te vinden voor het vluchtelingen-vraagstuk!"

Kantekleer 1939

De dagkalender van de Ned. Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken. Een fors schild van D. J. de Zwart. Samenstelling door M. J. Maas en H. Ploeg Jr.. Medewerkenden:

Dr. R. E. Wierenga schrijft een aantal wenken over de verhouding van arts en patiënt. Ds. M. C. van Wijhe over boeken en schrijvers. Dr. C. D. J. Brandt herdenkt grote strijders en belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis der mensheid. Dr. C. van Rijsinge en dr. S. Broekhuizen zorgen voor allerlei wetenswaardigheden uit de natuur. Ds. J. Kalma schrijft een toepasselijk woord voor de feestdagen. Mevr. A. C. Ploeg— Ploeg en mevr. H. Sikkes—Hartelust geven u hun gedachten over „Oe sfeer in huis" en over „Onze kinderen en wij."

R. Boetes verzorgt weder de blaadjes over tuin- en kamerplanten. Ds. D. Bakker, dr. G. Horrëus de Haas, A. H. Gerhard, ds. J. Kalma en A. K. Klaren zenden korte bijdragen in, welke voor een ogenblik van rust en bezinning bedoeld zijn.

Dit ziet er dus heel aantrekkelijk uit. Prijs 75 ct.

WAT MEN AL ZO BELEEFT

We collecteren voor behoeftige blinden en komen o.a. bij een predikant. Het dienstmeisje doet open en zegt, dat meneer en mevrouw beide rusten en vraagt ons over een paar uur terug te komen.

We gaan verder met koude neuzen en -voeten, maar voldaan over onze lijst, die er zo zoetjes aan „lekker" begint uit te zien.

Op de afgesproken tijd bellen we nog eens. Vol hoop. De collega's van dominé hebben allen goed getekend en we verwachten hier een zelfde resultaat, temeer, omdat een dominé nu juist niet tot de minst gesitueerden behoort.

t Meisje komt terug, geeft de lijst over met de mededeling: „Mevrouw voelt er niet voor".

We kijken elkaar sprakeloos aan en dan... ik kan het niet inhouden zeg ik tot m'n medecollectante:

„Als mevrouw eens een maand lang zélf ondervond... Blind èn behoeftig.

We gaan naar 't lokaaltje om af te rekenen. Op onze blijde stemming is de domper gezet.

Aa'n de overkant van 't grachtje staat een mannetje achter een handkar.

Hij kijkt me een beetje weifelend aan, komt dan schuchtertjes op me toe en zegt: ,,U loopt toch voor de blinden? Astublieft" en hij stopt een halve stuiver in m'n busje.

'k Heb neiging om te huilen en denk bij mezelf, dat dit simpele mannetje, hoewel hij misschien nooit in de kerk komt, toch beter de leer van Christus heeft begrepen dan deze predikantsvrouw.

VROUWENDAGEN

ANDIJK. Deze club viert haar Vrouwendag niet op Zondag 27 November, zoals vermeld werd, maar op Donderdag 24 November.

liilllllllllllllUIIIUIIIIIIIlMllltlllllllirtlllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GIJ GEEFT TOCH OOK UW KRANT NA LEZING

AAKI ECKJ kil ET ADAklklC I

/~V AA I ^ U l_l 1 Illlkl-MUVIIML 3

lllllllllllllllllllllllllllllllflIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllU

^- .=V00R DE HUISVROUW:

Vis op de dis

Vis is een voortreffelijk voedingsmiddel. Het bevat bijna evenveel eiwit als vlees, het is rijk aan vitaminen, aan zouten en het is licht verteerbaar. Allemaal uitstekende eigenschappen, die het 'tot het uitverkoren voedingsmiddel voor een goede volksvoeding maken, altijd dan, vanuit een voedingsleer oogpunt bezien. Vergelijken we het met vlees, dan is het naar verhouding goedkoper, 1 pond vis kost veel minder dan 1 pond vlees. Het maakt verschil of we vis kopen met kop en staart (dus met veel afval) of in moten. Van de eerste nemen we in de regel een J pond per persoon en van de laatste li ons. We kopen dus per persoon in "t algemeen meer vis dan vlees, zodat we voor beide ongeveer evenveel uitgeven, maar daarbij niet uit het oog moeten verliezen, dat de vis ons meer en betere voedingsstoffen verschaft. Buitendien zijn er vele goedkope vissoorten te verkrijgen, die hier vaak door hun onbekendheid niet gegeten worden, maar die zeker het pro beren eens waard zijn. Rog, wijting, poon, pieterman, geep worden hier alle gevangen, maar worden weinig verhandeld, omdat het spreekwoord: „wat de

boer niet kent, dat eet hij niet", nog steeds in zwang is.

Hieronder volgen enige visrecepten, ter aansporing voor „meer vis op de dis". Wijting bakken.

Was en zout de vis en laat het zout er liefst een poosje intrekken. Wentel de vis door bloem en bak ze bij voorkeur in een pan met dampend heet frituurvet. (Dit noemt men het bakken in diep vet, op de zelfde manier dus als de oliebollen in het vet zwemmen). Anders in een koekepan met dampende ölie of boterolie, in dat geval bakt men eerst één zijde bruin, dan de andere, en zet dan de pan even op een zachter vuur om de vis volkomen gaar te maken. Presenteer ze warm.

Ook wordt de wijting wel gebakken, nadat men haar eerst 3 a 4 uur onder een mengsel van azijn, olie, wat peper, zout en een gesnipperde ui heeft gezet.

Kabeljauw, schelvis, wijting in deeg bakken.

Was en zout le vis. Grote vis snijdt men in moten.

Maak een deeg van 1 ei, 1 kopje melk en f ons (9 afgestreken lepels) bloem. Doop de moten vis in het deeg, laat ze

even afdruipen en bak ze in diep vet bruin en daarna gaar (dus het vet langzamerhand wat minder heet zetten). Ook dit kan men in de koekepan doen, maar men moet dan wel ruim vet nemen en het is moeilijker om de vis mooi te krijgen, daar ze gemakkelijk aan de pan gaat vastzitten.

Schelvis, kabeljauw, koolvis stoven.

Maak het visvlees zo zuinig mogelijk van de graat los. Verwijder daartoe de kop, snijd de vis aan de buikzijde open en strijk met het vlakgehouden mes het vlees van kop naar staart toe van de graat. Wrijf het in met zout en besprenkel ze met wat azijn of citroensap.

Verhit in een vuurvast of geëmailleerd schoteltje ruim 1 lepel boter per persoon en voeg er wat water met azijn of citroensap aan toe. Leg de vis er in, zo dat ze voor J onder het vocht staat, bestrooi ze met paneermeel of beschuitkruim, leg er kleine klontjes boter op en laat de vis eerst dichtgedekt in een matig warme oven gaar worden (pl.m. 20 min.) om haar daarna met het deksel er af een korstje te geven. Bestrooi de vis voor het opdoen met wat gehakte peterselie. E. J. BRUINS.