is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, jrg 13, 1929-1930, no 1, 01-01-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANBEVELENSWAARDIGE ADRESSEN

TfflM «ui ~ " ~~ 11

ROBBERT & MELIS

uitsluitend gevestigd

21 LANGE POTEN 21

t.o. Hotel „CENTRAL"

De Hollandsche Lefie

Plaats 17 -19 's-GRAVEPJHAGE

Schiedamsche Singel 14b ROTTERDAM

CORSETS

?tmnin tinsim

Onze Ftansche Coraeta en Corselet» passen ongeëvenaard correct, xij geven den buikorganen overal den natuurlijken ateun, bevorderen daardoor de gezondheid der vrouw en maken elk figuur slanker.

CORSELETS - 8DSTEH0U0ERS - CORSETS

WIJ HEBBEM STEEDS DE MEEST EXCLUSIEVE MODELLEN.

Japonnen - Blouses - Mantels

In verband met het einde van het seizoen belangrijke

:P r ijs v e r m i n d e r i n g

I

HERMAN C. JEDELOO - JUWELIER

' NOORDEINDE1QO " TEL. 10349 - 'S-GR A VEN H AG E

[Lens™»»r

Stookt Siaatsmiinnrnriiintmi

I VMUV

Aandewiel LwILIELMIIA ANTHRACIET

BRECHCOKES

| LEHSÏEIT liCOU

Sinds 1795

1 JE HAAGSCHE HAKKER"

SllllllHlilli'IMIlllllllll||||HlliijlllllllllllHllllllimiHIHllHIIIIHlllllHBlliiiniiiimi;iiiniiiiiiiii ■ nn.mn^i

w. B. GREULIKER

BEGRAFENISONDERNEMER

FAHRENHEITSTRAAT 667 - DEN HAA Telefoon 34943.

Hegellng volgens vastgesteld tarief. Zeer coulante uitvoering. Transporten door geheel Europa.

Regeling voor fac. UJKVErbrandiN

Hoofd-Vertegenw. Levensverzekerlngs-Mlj

O. L. V. E. H.

/ DnHavil»

I ' : «-evensvsaeKsrlng van Eigen HuipV

\KOHTENAERK4DE S - DEM

de RIEMERSTRAAT 184

Dyk EMMA

F*. G. VAN SANTEN

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

VOORBURG

OPGERICHT 1840

Specialiteit in Belgische Anthraciet. HEERENSTRAAT 98 - TEL 78II7.

OPSLAGPLAATSEN:

SCHOOLSTRAAT 19.

TELEFOON 31818. DEN HAAG

Mode Academie }, 6 G. de Graaff Anna Paulownastraat 18a - ,Den Haag

Degelijke Vakschool tot opleiding van Dames en Meisjes tot Costumières, Coupeuses, Directrices en Leeraressen in het

Costuum-, Mantel- en Lingerievak. Vraagt onze prospectus met prijsopgave.

GEVESTIGD SEDERT 1901 te 's-GRAVENH \GE.

N.V. Esceha, Laan v. Meerdervoort53a

BREUK- EN BUIKBANDEN

bij voorkeur op voorschriftvan H.H. Doktoien

Elastieke Kousen

Steunzolen naar Gipsmodel.

FIRMA C. ORANJE

W. J. QUILLAUME.

ALGEMEENE BOEKHANDEL. Specialiteit in Schoolboeken en Leermiddelen. WET HEINSTRAAT 120, 's-GRAVENHAGE - TEL. 35340.

Postcheque-Giro Haag 32529.

THE BERLITZ SCHOOL OF LANGUAGES

KOORDEINDE 58 a bij de Molenstraat - BEN HAAË ■ TEL. 12234 Privaat-, Club- en Wandellessen.

ttmiuiiiiiiuiut.iiiiiiiiiii...

S i, i

JOH. BROER£

bontwerker

WAGENSTRAAT 10*

telefoon 14532

DEN HAAG

GEVESTIGD IN 1891.

uiiiiiiiiiiiyiiflUBiüiiiiiiiiiiiiiNiiiiifflnMVll

E. J. OFFERHAU

TANDHEELKUNDIGE

Spreekuren 10-11 3-4

Tel. Huls 33094

„ Praktijk 17352

HOOGSTRAAT 3 - DEN HAA®

ItaSsaansche Handwerken.

Vervaardiging: Gespen, Spelden, Kettingen, Armbanden, Broches, Vlinders, Bloemen, Tasschen, Corsage-bloemen, Costuum-decors, Mandjes, Limpek&ppen, Kussens, Loopèrs, Kleedjes. Ook alle fraaie Handwerken, enz., enz., van Goud- .Zilver- en gekleurd-Metaaldraad. GEMAKKELIJK, TE LEEKEN.

Cursus (3 mnd.y p. klasse ƒ6,—. Clubles 4—6 personen

* 10,Tr*, rr p.riyéles_ ƒ 1,—. Lesuren na Afspraak. —

Kinderen halve prijs.

De uitgestalde handwerken zijn gratis te bezichtigen

Mej. H. CLAS, Copernicusstraat 296, Den Haag.

Neêrlandsch Grootst1 Wolmagazijnen

Handwerken, Stoff^ h a n d we rkgarefl'

Hollandsch Kunstweefhiii'

Afd.: Handwerk®1!

MOLENSTRAAT 'S-GRAVENHAG

LENA DE JONG !

Gedipl. leerares Solozang en Pianf Provenierssingel 56a - RotterdaC Telefoon 43140.

SP RACHUNTER RICHT

mussein Vergnügen sein und doch schnsll fördef'1

Mochten Sie in er unverbindlichen Probestuo''' meine Unterrichtsmethode kennen lernen?

Frau I. C. Kerp, Amsterdam, Tel. 2205?