is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1226, 15-03-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DE HUISVROUW

Het eten in de schoonmaak

Wanneer er hard gewerkt wordt, moet er goed gegeten worden. Het eten is belangrijk, niet omdat het lekker is, maar omdat het ons lichaam in stand houdt en kracht geeft. Het eten mag daarom nooit verslonsd worden. Slechte onverzorgde voeding is niet alleen verkeerd voor het lichaam, maar werkt slecht op de stemming. Al neemt de huisvrouw het zelf zo nauw niet, het gezin denkt er vaak anders over en men is gevoeliger in zijn maak dan men zo wel zou denken. Men neemt algemeen als een erkend feit aan, dat het voor het slagen van een werkkamp een goede voeding een der eerste eis enis.

Welnu dan: Zorg er voor, dat in de schoonmaaktijd het eten er niet bij inschiet, want dan komen er nog meer zuchten of erger boze woorden van de kanten, die meent onder de schoonmaakwoede het ergst te lijden. Natuurlijk zorgen we voor een gemakkelijke pot. Het liefst een gerecht, dat een dag te voren klaar gemaakt kan worden en men of zo of alleen door opwarmen op tafel kan zetten. Hieronder volgen enige voorbeelden:

Bietensla.

1 K.G. aardappelen.

li pd. gekookte biet.

li ons rookspek.

2 dikke uien.

4 ons kivietsbonen of bruine of witte bonen.

Zout, peper, natte mosterd.

Deze recepten geven een volledige maaitijd voor man, vrouw en kind.

De bonen een nacht tevoren weken en in het weekwater gaar koken. De aardappelen koken, koud laten worden en in plakjes snijden. Het spek in dobbelsteentjes snijden en langzaam uithakken. De azijn met het zout, peper en mosterd en het spekvet mengen. De zeer fijn gesnipperde ui toevoegen en daarna alle benodigdheden goed dooreen mengen. De sla vooral niet te droog maken, zonodig kan het bonennat toegevoegd worden. De massa overdoen in een kom en versieren met een paar plakjes achtergehouden biet, aardappel en spek.

Zuurkoolsla.

li pond zuurkool.

4 ons witte bonen.

1 K.G. aardappelen.

2 dikke uien.

li ons rookspek.

Zout, peper, mosterd.

Misschien iets azijn.

Botien en aardappelen gaar koken als boven. De rauwe zuurkool een beetje

fijner snijden of hakken. De ui fijn snipperen, het spek uithakken en alle benodigdheden weer dooreen mengen, zodat de bonen heel blijven en de sla weer niet te droog is. De plakjes aardappel moeten ook zoveel mogelijk heel blijven, dus niet warm maar koud toe¬

bereiden. De zuurkool geheel rauw gehouden. Dit gerecht is minder bekend, maar het proberen zeer waard.

Bruine bonensoep met groenten.

1 pd. bruine bonen.

Krap li pd. aardappelen.

2 grote uien.

\ ons vet.

Winterwortel, selderij, prij, bloemkool, peterselie (De soepgroenten, die goedkoop voorhanden zijn). De bonen 1 uur

voorkoken met ± 3 L. water. De aardappelen schillen en in stukken snijden, de groenten schoonmaken en fijn verdeien Alles toevoegen aan de bonen en de soep met 2 afgestreken lepels zout gaar koken (+ 3 kwartier). Het vet toevoegen en de fijn gehakte selderij en peterselie. De aardappelen koken vanzelf fijn. Wil men deze weglaten, dan presenteert men de soep met een paar

sneden brood. E. J. BRUINS.

• • «

VRAAG

Hoe maakt men ivoor schoon? Wie weet het?

Op de voor de stellen hebben ontvangen:

Jaarvergadering ingediende voorwij de volgende amendementen

OP VOORSTEL 1.

Amendement Brunssum

Aan het voorstel worde toegevoegd: „Ten einde het verlies van abonné's te beperken, worde de nieuwe krant eerst enige tijd. bijv. 4 weken tegen de oude prijs aan de abonné's bezorgd".

Amendement Veendam.

De nieuwe naam der krant worde zodanig

aangevuld, dat daaruit haar socialistische gezindheid spreekt, bijvoorbeeld „Wij socialistische vrouwen".

Amendement Bilthoven.

In het voorstel van het Hoofdbestuur wordt gelezen in plaats van „6 cent", „5 cent,"; in plaats van „1 cent", „J cent"

Amendement Amsterdam.

Dit voorstel worde gelezen als volgt: „De jaarvergadering besluit tot reorganisatie van de „Proletarische Vrouw" en tot een naamsverandering, doch verklaart, dat het verstrekte proefnummer niet voldoet aan de eisen van werkelijke verbetering".

Amendement Enschede I, Haarlem, Capelle a. d. IJssel, Langendijk, Middelburg, Amersfoort.

Uit het voorstel van het Hoofdbestuur worden geschrapt de woorden: „Verhoging van de abonnementsprijs tot 6 cent per week en toekenning van een vergoeding van 1 cent aan de bezorgers".

Amendement Franeker.

Het voorstel worde gelezen als volgt: „De jaarvergadering besluite tot een modernisering van „De Proletarische Vrouw", welke niet met prijsverhoging gepaard zal gaan; de naam worde veranderd in „Wij socialistische vrouwen"

OP VOORSTEL 2.

Amendement Heerlen.

Dit voorstel worde gelezen als volgt: „In het reglement voor de gewestelijke vrouwenpropagandacommissie van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs vervalle de 2e en 3e alinea van art 1, waarvoor in de plaats komt: De gewestelijke commissie bestaat uit minstens 3 en hoogstens 9 leden, waarvan het Dagelijks Bestuur in functie wordt gekozen."

OP VOORSTEL 7.

Amendement Warga, Heerlen, Geleen.

Aan dit voorstel worde toegevoegd: gratis verspreid kan worden."

„welke

Amendement Stiens.

Aan dit voorstel worde toegevoegd: reformeerde vrouwen."

„en ge-

OP VOORSTEL 8.

Amendement Amsterdam.

Uit voorstel worde gelezen als volgt: „De jaarlijks verschijnende vredesbrochure (11 Novemberbrochure) blijve gehandhaafd, doch worde uitgegeven op 18 Mei (Volkenbondsdag)".

OP VOORSTEL 9.

Amendement Anna Paulowna.

Aan dit voorstel worde toegevoegd: „en tevens van een nietje voorzien."

OP VOORSTEL 10.

Amendement Capelle a. d. IJssel.

Aan dit voorstel worde toegevoegd: „De prijs bedrage niet meer dan 30 a 40 cent per 100 stuks, zodat de clubs deze geschriftjes ongeveer 10 dagen voor de verkiezingsdag gratis kunnen verspreiden."

OP VOORSTEL 13.

Amendement Purmerend.

Aan dit voorstel worde toegevoegd: „De tekst van de St. Nicolaasplaat worde bovendien aangevuld met de woorden „koopt niet daar waar oorlogsspeelgoed wordt verkocht."

OP VOORSTEL 17.

Amendement Wildervank.

In plaats van de woorden „bestuursleden en leesclubleidster" leze men „alle leden dip hipr.

voor in aanmerking komen, zulks ter beoordeling van het clubbestuur".

Amendement Stiens.

Aan dit voorstel worde toegevoegd: „De kosten aan een dergelijke cursus verbonden worden geheel door het Hoofdbestuur gedragen "

OP VOORSTEL 18.

Amendement Amersfoort.

Dit voorstel worde gelezen als volgt: „Het Hoofdbestuur van de Bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs in Nederland dringe er nogmaals bij het bestuur van de V.A.R.A. op aan om het Vrouwenuurtje van de V.A.R.A. des avonds te doen plaats vinden."

OP VOORSTEL 23.

Amendement Amersfoort.

Dit voorstel worde als volgt gelezen: „Het al of niet in eigen beheer nemen van de bezorging van „De Proletarische Vrouw" worde aan de afdelingen overgelaten."

OP VOORSTEL 27.

Amendement Amsterdam.

Dit voorstel worde gelezen als volgt: „In de nummers van „De Proletarische Vrouw", die tijdens de October-actie verschijnen, worden geen feuilleton, geen vervolgartikelen en zo min mogelijk clubberichten opgenomen."