is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1228, 29-03-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Agenda

Jaarvergadering 1939

Zaterdag 1 April:

Aanvang van de middagzitting 1 uur

precies, aanvang van 7 uur.

de avondzitting

1. Behandeling jaarverslag.

2. Behandeling financieel verslag.

3. Verkiezing Hoofdbestuur.

7.

4. Bespreking van „De Proletarische Vrouw" en „Ons Kinderblaadje".

5. Verkiezing redactrices van „De Proletarische Vrouw" en „Ons Kinderblaadje".

6. Verslag propagandiste van „De Proletarische Vrouw".

7. Behandeling voorstellen.

Zondag 2 April:

Ochtendzitting, aanvang 10 uur. Inleiding Mw. H. T. Werkhoven—Dijkhuis: Over „De toestand van het Volksonderwijs".

Middagzitting, aanvang 1.30 uur.

Spreekster Mw. T. Toornstra—De Hondt: Over „De komende verkiezingen".

De middagzitting zal besloten worden met de opvoering van een declamatorium „Uit de diepten omhoog", samengesteld door G. Stuiveling, door de Utrechtse toneelgroep van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, met medewerking van leden van de Soc.-Dem, Vrouwenclub, onder leiding van D. Verhaar.

Sluiting der vergadering om 4.30 uur,

PAASVAC ANTI E

De kinderen

De Paasvacantie valt voor ons moeders in een beetje moeilijke tijd. Voor de meesten van u zal het schoonmaak zijn.

Maar ik raad u af in de Paasvacantie schoonmaak te houden voor u zelf, maar het meest voor de kinderen. Ik veroordeel noch bepleit de schoonmaak; dit ligt niet op mijn weg, maar wilt u het doen, dan niet in de vacantie! Eerstens lopen de kinderen ongeluk¬

kig rond of worden „de straat" opgestuurd, krijgen bij het in en uit huis draaien een snauw en grauw. En zelf werk je ook niet prettig, want je vindt het toch „zielig" als ze zo verdrietig weg gaan, omdat u geen tijd heeft voor antwoord om uw belangstelling te

geven.

Hoe maken wij nu een „prettige

vacantie"? Ik begon altijd zo:

De bewuste morgen van het begin der vacantie had ik al een pretje achter de hand, b.v. pannekoek of iets anders wat

zo lekker rook door 't huis. Bij het binnenstormen roken zij het af. Probeer een zonnig gezicht te zetten en juich mee.

„Jongens we gaan een heerlijke vacantie er van maken! Maar denk er om, moeder ook!"

Ik had er van te voren op gerekend met huis- en naaiwerk, dat ik er door

was zo'n beefje. 't Huis, ja, dat is na

de vacantie toch altijd ondersteboven en dan volgt immers toch de schoonmaak? Dus kan het wel wat lijden. Neem aan,

dat de eerste dag Zondag is. Dan bij goed weer alles met elkaar aan kant maken. Vader helpt ook wel, als hij hoort, dat we samen uit gaan. Mijn man zorgde altijd voor 't ontbijt en de proviand, die mee ging. U weet allen, wat u een ieder kunt toevertrouwen. Moet u zien, het zo doelmatig mogelijk te verdelen, dat als allen klaar zijn, u

zelf ook gekleed en gereed is.

Laten we eerst de wandeling nemen, goedkoop en... gezond! U kunt dit zelf naar inzicht en financiële draagkracht uitbreiden. Gaat er nog een wagenkindje

mee, dan ieder op de beurt ook eens rijden. In de Paasvacantie is het soms nog koud, dus zal het nog niet zo ver zijn te rusten buiten, maar op een stille landweg smaakt een boterham „lopend", heerlijk en een slokje thee of melk er bij is fijn. Een

stukje cocosnoot of een biscuit je, goedkoop en feestelijk. Wij kunnen het met oudere kinderen uitbreiden, of als het

lijden kan, een trammetje of autobus terug, geeft een ware feestdag.

Komen we thuis, dan ook allen helpen, terwijl moeder in de keuken zorgfa voor het eten. Laat u hen vooral gezellig dekken, als er geen bloemen zijn, dan wat reepjes gekleurd papier op tafel. Een paar geschilderde eitjes of wat geschaafde bietjes met geschaafd wit en eigeel. Wat fris groen van buiten op 't tafellaken neerleggen, staat ooS enig.

Als er nog morskindertjes zijn een ge¬

blokt tafelzeiltje (geel, wit) (rood, wit), daar komt alles zo gezellig op uit. Het zal na het eten prettig zijn, iets voor te lezen. Maar nu heeft moeder ook vacantie, dus schenkt de oudste of vader misschien een kopje theef, Als er dan gezamenlijk voor 't naar

bed gaan nog een spelletje gedaan wordt, is uw eerste dag stellig geslaagd. De volgende dagen maken we in gelijke geest: tijdig opstaan, alles weer samen klaar, ieder naar eigen kracht en zou er gemopper komen, dan wijst u hen op de vacantie, die u samen viert.

Ik ging b.v. met een gemakkelijke „pot" 's morgens eens met hen naar het postkantoor: door de draaideur gaan, was al heerlijk. Alle loketten eens bekijken en de postzegels, die ik nodig had, liet ik hun kopen, betalen en bewaren. Dan, wat ook erg leuk is,

met stadskinderen, eens naar de veemarkt, vooral in 't voor¬

jaar. isioemenwinKeis, speelgoed- en boekenwinkel kijken, 's Middags kunt u ze weer eens laten lezen, of wat ook altijd fijn is, bellen-blazen. Kunt u het missen, geeft u hen dan klei in pijpjes ó, tien cent verkrijgbaar, in allerlei kleuren. Anders stopverf. Met flink kranten op tafel, is het geen rommel.

Help hen alles er van te maken en zij zijn er uren mee bezig.

Kleine kinderen kunnen van confetti (strooiseltjesï allerlei figuren op wit papier plakken of de

kleurtjes bij elkaar leggen. Bakt u dan in de vacantie nog eens een flensje, of hun letter, met een beetje handigheid gaat dat heus. Maar vergeet vooral niet met hen te zingen en... vrolijk te zijn, al is het door allerlei omstandigheden nog zo moeilijk, u moet door de vacantie heen, al is u er niet voor gestemd. Maar vraag hun bii het weer naar

school gaan: „Hoe was het?" Komt er een gul: „fijn, moeder". Dan spreken we af, dat de volgende vacantie weer zo zal zijn!

En bent u na de vacantie alleen of met de jongste samen, dan op de eerste morgen mist u ze heus. Mij is het wel gebeurd, dat ik heel stil was. A. G. B,