is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1229, 05-04-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het spijt haar, dat er zulke begrippen heersen bij mensen die zich partijgenoten noemen.

Ten eerste: Heeft de inzendster zich wei eens afgevraagd hoeveel van de Kinderen van elf jaar voor de vraag gesteld worden wat wil je worden onderwijzeres of dienstbode? Velen zullen er zijn die graag door wilden leren, maar die helaas daarvoor niet in aanmerking komen, daar de geldmiddelen daarvoor bij de meesten ontbreken.

Ten tweede: Over slavenziel gesproken Dit tijdperk zijn we gelukkig ai lang voorbij (als men tenminste niet over de Oostgrens kijkt) en als een dienstbode een slaaf is, dan zijn de mensen op fabrieken en kantoren dat ook, want u moet niet denken dat, wanneer men op een grote zaak werkt, de directeur, chef of opperchef mee werken, doch die kijken ook alleen toe, of de zaak wel goed loopt. R T.

Organiseert u!

Van miin 14e iaar af hph ik- in oiio>-iai

gezinnen veel zwaar werk moeten doen, dan eens voor ƒ 3.—, dan eens voor ƒ 2.25 per week. 's Avonds was ik dikwijls te moe om een knoop aan mijn schort te zetten Toen ik intern was, mocht ik om elf uur gaan slapen met de nodige orders voor de volgende dag. In een te klein bed samen met de dienstbode op een zoldertje. Aantrekkelijk is het dienstbodevak bij lange na niet, dit kan het echter wel zijn, maar dan moeten wij, zoals Truus van Andel dat bedoelt naar de Bond van Huispersoneel gaan. Wat is het woord „hulp in de huishouding"? Dit is alléén een naamsverandering. Het vak in de huishouding zelf is een mooi en goed vak en zeker een meisje waardig. Want bijna elk meisje wordt toch later zelf huisvrouw. In dit opzicht zijn er veel voordelen aan verbonden als je het goed verstaat op hygiënisch en economisch gebied. Dat geval tussen mevrouw en meisje is een handel. Mevrouw huurt een kracht. Het zieleleven komt er bij hen niets op aan. Als de inboedel maar glimt en het meisje hard loopt dat is de hoofdzaak. De meisjes zelf moeten zich organiseren, dan tonen zij dat ze eigenwaarde hebben. Want niemand heeft een slavenziel. Een goede werkgeefster zal het op prijs steilen. Zij wil orde in haar huishouding. Dus ook orde in de maatschappij. Ouders, neemt hiel wel notitie van. Als gij van uw kind houdt doet ze vroeg in de organisatie van de Bond van huispersoneel.

Men leze de brochure van de verboden radiotoespraak. „Wat gij niet mocht horen".

N.O.—S.

Gepraat in de ruimte

Het is niet te verwonderen, dat J. G. D. B.

zo n beetje in de ruimte praat. Immers zij was nooit een meisje in katoen. Dat kunnen alleen meisjes met „slavenzielen" zijn. „Als 11-jarig kind mocht ik kiezen tussen dat „slaven"" baantje en.. onderwijzeres." En zo koos, hoe is het mogelijk, het laatste. Waren haar ouders er financieel slechter aan toe geweest, dan had zij dienstbode moeten worden. En zeker had zij getracht, als zij ouder was geworden, om met haar opstandige ziel, de misstanden in het vak dooi middel van de vakbond, te verbeteren. Maar nu kan de uil op de torenspits zich moeilijk een denkbeeld vormen van de veelzijdige arbeid der mieren beneden op en in de grond.

ZeKer, er zijn misstanden! Maar aan wie de schuld? Vecht voor betere arbeidsvoorwaarden, zoals in elk ander vak. Wanneer de eenlingen de eenlingen blijven, dan is ook het vak gedoemd te demoraliseren. Toch is er, al zal J G B.—D. dat niet weten, door dat kleine groepje georganiseerden heel wat verbeterd. En de Bond zal blijven strijden om het peil omhoog te brengen van het vak, dat onze dochters kiekiezen: het huishoudelijke en bedienende vak, maar dan is ook medewerking nodig van de betrokkenen. J H Q

■"«»»»"" in in mm,

GIJ GEEFT TOCH OOK UW KRANT NA LEZING AAN EEN N1ET-ABONNÉ

KLEDING EN HANDWERKJES

Meisjes onderjurk

Leeftijd 8 a 9 jaar. Lengte van af de schouder 75 c.m.

Dit onderjurkje wordt in voor- en

achterhelft gebreid, waarna men de schoudertjes aan elkander naait en de zijnaden dicht naait. Men heeft nodig 300 gram crochet of parel wol. Voor het lijfje 2 breinaalden no. 2^ en voor het rokje 2 breinaalden no. 3. Voor het rokje van onderen zet men op 143 st Berekening 8 steken op 3 c.m.

lste toer: afw. 7 st. r., 1 st. aver., eindigen met 7 st. r.

2de toer: beginnen met 3 st. r., 1 st aver., verder 7 st. r., 1 st. aver., eindigen met 3 st. r.

3e toer: als lste toer, en 4de toer als 2de toer.

Zo breit men nu 45 c.m. Waarna het lijfje begonnen wordt, dat steeds 1 st. r., 1 st. aver. gebreid wordt. Men neemt nu de naalden no. 2J en de lste toer breit men: 2 st. breien, 2 st. samenbreien; men heeft nu 108 st. over waarop men 17 c.m. breit. Voor het armsgat kant men 3 st. aan het begin van de naald af, dit doet men 4 maal, dus 2 maal aan iedere kant. Daarna 4 maal 2 st. en 4 maal 1 st. afkanten aan het begin van de naald. Nu heeft I men 84 st- over en breit op de eerste É 20 st. het schoudertje van 8 c.m. || lengte, waarna men die 20 st. op

taaa rijgt. Nu kant men 44 st af

n breit op de laatste 20 st. weer

ö c.m.

Voor de rug breit men nn <1p R4

i st., 4 c.m. Daarna op de eerste

k -w st. 4 c.m. Nu weer 44 st. afk. || en tweedeschoudertje van 4 c.m. breien. Wanneer het nn-

derjurkje in elkander eenaairi is

dank haagt men voor stevigte om hals, armsgaten en van onderen een toer vasten- M. O B.

Mouwschort

Bovenwijdte 110 c.m.

Heupwijdte 120 c.m. op 22 c.m. onder de taille.

Schortlengte 125 c.m.

Mouwlengte 44 c.m. voornaad.

Mouwschorten worden gemaakt van wit, blauw of bruin jeans. Tegenwoordig ziet men ze veel van bedrukt cretonne of satinet; dit heeft het voordeel, dat het minder schortachtig staat.

Bovendien is het practisch, dat deze z.g. japonschorten midden vóór met een treksiuiting, die geheel tot onder aan toe doorloopt, sluiten. Hierdoor is het schort vlug aan en uit te doen en valt het bij bukkend werken niet open Men heeft dan behalve 4.50 meter stof van 70 c.m. breedte nog een roestvrije tréksluiting van 1 meter lengte nodig, die ook van onderen los gehaakt kan worden.

Vindt men deze sluiting wat te kost¬

baar dan kan het schort ook met knopen gesloten worden, doch dan moet men bij middenvóór nog 12 c.m. aanknippen voor 4 c.m. overslag en 8 c.m. zoom.

De voorpanden worden aan elkaar gestikt, de naad opengelegd en nog eens tweemaal naast de naad doorgestikt.

Het voorstuk wordt opgestikt, het rugpand ook zover klaar gejnaakt, het belegstuk aangestikt en de kraag opgezet.

Vaak ziet men deze schorten alleen met revers, dus zonder kraag en kan deze dus desnoods vervallen. De rughals wordt dan afgewerkt met een schuin biesje naar de verkeerde kant.

De mouw kan op verschillende manieren gemaakt worden, met een manchet, zoals op het plaatje, of als een rechte mouw als bij een jasschort.

De vaste lijnen van het patroon geven de manchetmouw. Hiervan moet 5 c.m.

voor de manchetlengte afgeknipt wor-