is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1232, 26-04-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GREPEN UIT ONZE

W' leven heden onzen dag, Stralend in ons leven.

Uit ons denken woei een rag; Nimmer nog de wereld zag Zoo geluk door-weven.

Broederschap in één geluid, Groetend langs de lanen. Blijde Mei-dag, Tijdenbruid, Spreid uw gylle handen uit, Zegen onze vanen!

H. OVERST.

MEI-LIEDEREN

Kom vriend met uw kloppende hart Met uw duldend maar dappere hai Wij roepen uw hoopvolle hart Welkom in onze rij Den eersten Mei!

Wij allen behoeven elkaar! Wij winnen slechts met elkaar Helpen, helpen wij dan elkaar: Maken we elkander vrij

Den eersten Mei!

C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA.

Het suizelt en nadert, het ruischt en gerucht; Op bloesemwind bruist het nabij.

Het golft aan de gronden, het klopt aan de ziel: Maats opent de Mei, de Mei!

Uw stralende wil breek' de duisternis Als kersenbloei 't winterstar hout,

Dat blank uit uw blinkende jeugd opstaan De droomen van eeuwen oud!

MARGOT VOS.

Meie, drijf gij als een oauw om de wereld Stook gij veelkleurigen brand in het gras, Wij zullen denken aan 't bloed dat gepereld

Heeft aan de halmen, eer 't bloeisel daar wa:

<

Dan uit de vlammen van onze ellenden,

Stijgen w' als dauw van uw ochtendgewaad.

Rr>7in nmnnrrlplonrl asrrl'c lersnl^o lom-Ion

Knielend, aanbidden w' uw lichtend gelaat*

MARIE W. VO!

Op Mei dan is zoo warm het hart, Al t wee en leed, zoo donker, zwart, Van dag aan dag, van week aan week, Vervaagt, trekt af, en wordt zoo bleek Voor 't licht, voor 't licht.

Dan komt gelooven in hun hootd, Gelooven, hun gedood, geroofd Door t trappen en de zwoegerij,

Maar deze dag maakt nieuw hen blij. * 't Is Mfii! '+ Is K/loll

fel® s. BONN.

3