is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1236, 24-05-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bli\ii 1111 IUF

Het vluchteSingenleed

Na de zwarte Novembermaand 1938 zijn de vervolgden om geloof en ras onze oostelijke grens overgekomen, deels doorgetrokken naar andere landen, deels verspreid bij particulieren of in inrichtingen over ons land. Het was bekend, dat de regering een centrale verblijfplaats van deze ruim 3000 ongelukkigen overwoog. Zo kwam op 12 Mei j.1. in behandeling een wetsontwerp, waarin de stichting van een groot kamp in Drente werd voorgesteld.

Tegen dit wetsontwerp rezen ernstige bezwaren, uit alle fractie's van links tot rechts kwam critiek. Het bijeenbrengen van al deze mensen in één groot kamp, waaronder ook zij, die niet jong meer zijn, evenals jeugdige kinderen, ontmoette de sterkste tegenstand.

Onze pg. professor v. Gelderen schilderde in zijn rede de ongelukkige toestand van deze mensen; hij vestigde er de aandacht op, dat het verblijf van deze vluchtelingen wellicht jaren kan duren, omdat er weinig emigratiemogelijkheden zijn. Daarom juist is een kamphuisvesting van zó grote omvang onvoorwaardelijk af te keuren. Men moet zich de toestand van al deze opgejaagde slachtoffers indenken, geheel uit hun evenwicht door de ontzettende gebeurtenissen, die zij hebben meegemaakt, nu nog in vele gevallen gebukt onder onmenselijk lijden, omdat hun liefste betrekkingen nog in Duitsland zuchten onder een barbaars régime. Het bijeenbrengen van deze mensen, van alle leeftijden, uit geheel verschillend milieu, van verschillende godsdienst (want ook Protestant-Christelijken en Rooms-Katholieken zullen het kamp bevolken) is funest voor het innerlijk herstel dezer mensen, voor hun opnieuw geschikt worden om in de normale maatschappij te worden opgenomen. Onze pg. sloot zich aan bij den katholieken spreker Serrarens, die het overbrengen van deze grote groep van alle gezindten onpractisch en duur vond met het oog b.v. op verschillend onderwijs en godsdienstig leven.

Verder heeft v. Gelderen sterk gestreden voor de gezinsverpleging van de jonge kinderen. Het ontwerp bepaalt n.1.. dat kinderen boven de 13 jaar in het kamp zullen worden opgenomen. Hij wees daarbij op een rapport, dat een commissie van deskundigen heeft uitgebracht over de verpleging dezer jeugdigen. Dat rapport vraagt opname in gezinnen en verder inrichting van vier tehuizen voor de kinderen. Ook voor de mensen boven 50 jaar pleitte Van Gelderen. Deze mensen horen ni-t 'n zo'n kamp. Zij hebben zo goed als geen uitzicht meer op emigratie en ze'moeten dus wel het ellendige gevoel krijgen, dat ze nu voor hun leven lang in een kamp zijn opgesloten.

Krachtig heeft ook de V.-D.-er Mr. Joekes zich verzet tegen het ontwerp.

Na al deze critiek zeide minister Van Boeyen (Binnenlandse Zaken) in zijn beantwoording verschillende dingen toe. Kinderen beneden 13 jaar zullen zoveel mogelijk in gezinnen buiten het kamp worden gebracht. Ook de ouderen boven 50 jaar mogen, indien bepaalde mensen zich voor hen garant stellen, buiten het kamp blijven.

Maar — de heer Joekes zei het precies raak — de grote vraag, waarom het bij dit debat ging, raakte de minister niet aan. Die vraag was:

„Is het met het oog op de belangen van de vluchtelingen gewenst, om één centraal kamp te maken".

Onomstotelijk staat het vast, dat bij deze zo zeer uiteenlopende groepen de leiding veel straffer moet zijn, dan wanneer men een klein kamp vormt. Daarom stelde de heer Joekes een motie voor, die uitstel van de discussie's beoogde en onderzoek naar de stichting van enkele kleinere kampen. De minister ontraadde de motie en bij stemming werd zij verworpen met 43—38.

Daarna werd het wetsontwerp aangenomen met o.a. de stemmen der Soc.Dem. (behalve v. d. Waerden), der Vrijz.-Dem. en der C.D.U. tegen.-

Het is te hopen, dat de volksvertegenwoordiging straks, als het kamp gesticht zal zijn, haar verantwoording tegenover deze slachtoffers van de barbarij zal blijven beseffen. H. W.

Voor de huisvrouw

CUSTARD

De custardpoeder, die we in pakjes kopen is eigenlijk namaak van een fijn duur Engels gerecht, dat uitsluitend uit suiker, eieren en melk bestaat. Al ziet de poeder romig geel, ze heeft zeer weinig met het ei te maken gehad en de kleur is meestal afkomstig uit een flesje met een of ander onschadelijk scheikundig kleurmiddel.Iets gedroogd eipoeder wordt in de goede merken nog wel verwerkt maar dat is naar verhouding toch zeer weinig. De custardpoeder bestaat hoofdzakelijk uit meel en zetmeelstoffen, suiker, gelatine en vanille of andere geurstoffen.

Des al niet te min is de custardvla een smakelijk gerecht en heeft de vanillevla, die zelf zo lastig te maken is, voor een groot deel verdrongen.

De ene custard bindt meer dan de andere, men leze steeds de gebruiksaanwijzing op het pak, maar toch is een zeker gemiddeld recept wel te geven. Daar custardvla bij het koud worden nog al flink opstijft, moet men steeds oppassen niet te veel te nemen.

£ L. melk.

3 afgestreken lepels custard.

2 afgestreken lepels suiker.

Examentijd-misèretijd.

Hierover zal Mw. H. Werkhoven—Dijkhuis spreken in het V.A.R.A.-vrouwenhalfuur op Woensdag 31 Mei precies om half drie. Dit is tevens de laatste uitzending voor de vrouwen in dit winterhalfjaar.

De custardpoeder en de suiker met een gedeelte van de koude melk aanmengen en al roerende bij de kokende melk gieten. Even laten doorkoken en klaar is kees.

Met deze vla kunnen we tal van heerlijke toetjes maken. En hebben we veel variatie talent, dan hoeven we onze toevlucht heus niet te nemen to de pakjes pudding. Deze komen altijd duur uit en zijn lang zo geurig en smakelijk niet, terwijl de sausjes, die er bij verkocht worden, in de regel zeer weinig met vruchtensappen gemeen hebben. Op dat gebied komt er ontzettend veel rommel in de handel.

Nu de mogelijkheden met custardvla.

1. Custardvla met sinaasappelen.

De melk trekken met de geraspte sohil van één exemplaar. Na bekoeling vermengen met partjes sinaasappel, die eenmaal zijn doorgesneden en waar men de pitten heeft uitgehaald.

2. Custardvla met rozijnen en bananen.

De rozijnen mee koken en schijfjes banaan later toevoegen.

3. Custardvla met abrikozen.

De abrikozen compote onder in de schaal doen en de koude vla er boven over heen gieten.

4. Custardvla met rabarber.

De rabarber niet schillen. De stukjes opzetten met weinig water en bestrooid met suiker. 10 min. zacht laten doorkoken. Niet doorroeren maar zo uitscheppen en in de schaal leggen. Het vocht binden met aardappelmeel over de rabarber gieten en deze daarna overgieten met de vla.

5. Custardvla met gember.

De vla vermengen met gember-stroop en kleine stukjes natte gember. Op J L. vla i ons gember.

6. Custardvla met rijst.

De melk koken met citroenschil en de rijst. Op i L. vla 40 gram rijst. Wanneer de rijst gaar is, binden met de custardpoeder.

7. Custardvla met dadels.

De dadels onder in de vlaschaal leggen, dik bestrooien met cocosmeel en overgieten met de vla.

8. Custardvla met aardbeien.

9. Custardvla met bitterkoekjes.

10. Custarvla met biscuits.

Lange vingers of zachte biscuits weken In limonadesiroop of bedekken met jam. Daarna overgieten met de vla.

Wil men een mooie luchtige schuimige vla hebben dan na het doodkoken de vla flink met een garde kloppen tot ze koud is geworden.

Er is nog veel meer lekkers met custardvla te maken, maar de plaatsruimte laat niet meer toe.

E. J. BRUINS.