is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1240, 21-06-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34ste JAARCANC - No. 1240

21 JUNI 1939

Weekblad van de Bond van Soc.-Dem. VrouwenPropaganda-clubs in Nederland onder redactie van C. Pothuis—Smit

Met vaste medewerking van Igna, H. Verwey—Jonker, H. T. Werkhoven—Dijkhuis, e.a.

Redactie-adres: Margriete van Clevelaan 4. Amsterdam-Zuid. Telefoon Amstelveen 2193 - Administratie-adres: Hekelveld 15, Amsterdam. Telefoon 32600 - Postgiro 21876 - Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal _ Losse nummers 4 cent per stuk

Bij dit nummer behoort als bijvoegsel „Ons Kinderblaadje"

Gelukkige kinderen/ goed verzorgde kinderen!

(Zie het artikel op blz. 2)