is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1251, 06-09-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4NSIt^U4M

VOOR UW BLOEMEN EN BLOEMWERKEN

„SUNFLOWER"

Gaaspstraat 32, hoek Trompenburgstraat, telef. 95053.

Officieel Depót Turkenburg's Zaden.

1070—10

EINDELIJK GEVONDEN

Corsetten naar maat ... f 4.50. Specialist voor buikbanden Buikbanden naar maat f 4-50 Elastieken kousen f 1.75

DASO

Corsettenfabriek

Kinkerstraat 302

1108—20

Onze BOTER — KAAS en PIJ NIS VLEESWAREN zijn altijd vers door de grote omzet.

De Goudse Kaashandel

PRETORIUSSTRAAT 92

OUDE VOLVETTE GOUDSE per pond 35 cent.

AUTOMATIEK EN RESTAURANT

WARME SCHOTELS 40 en 60 cent.

UITGEBREID 12-UURTJE 30 cent.

NIEUWENDIJK 181 (naast de Cineac! AMSTERDAM

Het is in geheel West bekend, voor SCHOONMAAKARTIKELEN naar

JANTJE VAN ALLES

De Concurrent

MERCATORPLEIN 53 — A'DAM.

f 10.- bons, 50 ct. terug

1119—10

VERKOOPHUIS „ONZE WONING"

Dusartstraat 35 — Amsterdam-Z.

Betere 2e hands MEUBELEN — HUISSIERADEN EN

CURIOSITEITEN le klas stoffeer- en reparatie-inriclit.

UW ADRES voor aardappelen, groenten en fruit ls

J. BOON

BORSSENBURGSTRAAT 35 AMSTERDAM

GRONINGSE PERMANENT CENTRALE

•lekerstraat 110 lis., telefoon 9216& Alleen damessalons

PERMANENT-WAVE

compleet f 1.90

1080—10

Het van ouds bekende adres v. boter, kaas, fijne vleeswaren» enz., is

„De Mercuur'

Spaarndammerstraat 71

Wij geven 2 % cassabons.

1107—10

DR. ALETTA JACOBSHUIS

Spreekuren der Doctoren:

Maandagmiddag 2.30-4 u. Donderdagtn. (Part.) 2.30-4 u.

Dinsdagavond 7.30-9 u. Donderd.av. (minverm.) 7.30-9 u.

Eventueel steunboekje medebrengen.

SARPHATIKADE 19 - TELEFOON 37673 - A'DAM BIS RE AU VOOR HUWELIJKS- EN GESLACHTSLEVEN

Controle spreekuren der medewerksters

Maandagav. 7.30-9 u. Woensdagm. 2.30-4 u.

Huwelijksmoeilijkheden en verdere vraagstukken het geslachtsleven betreffende Vrijdagavond 7.30-9 uur.

Bloemenhuis „AZALEA" 1e OOSTERPARKSTR. 188

Telefoon 50206 tegenover O.L.V. Gasthuis VV. ADAM.

TIJDGEEST

BAKKERIJEN AMSTERDAM

TIJDGEEST-BROOD smaakt anders dan ander brood

Het smaakt beter! 20 eigen bakkerijen,

geen koude winkels. 1087—20

DAMES KAPSALON

„MAISON G&ETHA"

Nwe Hoogstr. 4. 's Zondags geopend

Onze succesvolle Permanent Wave tost slechts 00 cent compleet mee gratis nachtnet.

Let op net juiste adres.

Uw adres voor MANUFACTUREN,

KOUSEN EN SOKKEN is en blijft

VOLMER

Koningstraat 7 (b.d. Nieuwmarkt).

Reeds meer dan 20 jaar gevestigd.

Alle zegels worden in betaling genomen!!

Uw adres voor

boter - kaas en fijne vleeswaren

W C GERRITSEN

JAVASTRAAT 84

De fijnste ZEEUWSE AARDAPPELEN voor de laagste prijzen koopt U bij:

HENK, DEN AARDAPPEL-SPECIALIST

AARDAPPELHANDiL HENK UtiOT

2e Oosterparkstraat 65

MEVROUW

Probeert eens de MELK en ZUIVELPRODUCTEN van C Z. LUTJEWINKEL en U ts tevreden

A. TKOMASZ

Vechtstraat 4 - Amsterdam

1109—10

Voor een goed passend Corset

,,'t knusse hoekje"

Heiligeweg 34—36, Amsterdam ontving zojuist originele

wollen ruitjes

//

Deliana

n

CEINTUURBAAN 296. telef. 21078.

BILDERDIJKSTRAAT 65, telef. 81761, Amsterdam. Paskamer aanwezig. TRICOTAGES - KOUSEN EN BUSTEHOUDERS. Spaarzegels worden in betaling aangenomen.

J. VELDHUISEN

Handel in aardappelen, groenten en fruit

Burgem. Tellegenstraat 19, Corneli9

Anthoniszstraat 46, Amsterdam. Horen en thuisbezorgen zonder prijsverhoging.

Koopt Uw brood en banket bij de van ouds bekende zaak

Chocolaterie „EÜbro'

WEESPERSTRAAT 40. hk. Nwe Keizersgracht

Aanbevelend H. C. ELSER.

ysar beter braod naar: J. TEN BOUHUYS Da Costastraat 80

»»

1111 — 10

Drogisterij „Zuid

Rijnstraat 128. lioek Trompenburger.

Telefoon «841 ü.

Uw adres voor schoonniaakart., eaa de cologne en parfumerieën. Inzetten van ruiten. Verf, beits, glas. Geslepen glazen platen voor alle meubelen. Vraagt prijsopgaaf.

G. 1'. A. JöRMNG.

is Van Amerougen uw slager Zijn Uw uitgaven lager

A. van Aitseroïigen's Vleeshouwerijen

TROMPENBURGSTR. 1 ii. TEL 0;t755 WEESPERSTRAAT I 16.

Voor SCHOENREPARATIES Is Uw adres:

„De loonsom"

Joop Vellinga Burg. Tellegenstraat 41

UW VOORDELIGST ADRES voor zijden liirt, wol, kragen, jabots, kousen, sokken, gekleurde garens, naaistersfournituren, enz., is alleen

L i n t e n k o n i n g

Van Woustraat 55 H44KLIM COOPERATIE

„VOORUITGANG" U.A.

HAARLEM

Kantoor Mr. Cornelisstraat 1

Broodbakkerij — Koekbakkerij

Kruidenierswaren. Brandstoffen 1082—10

HSEVERSUM FIRMA

W. A. SPRONG

Constantiastr. 53. teief. 5106-. Uw zaak vooi wol - kousen sokken - interlock, enz.

ENSCHEDE

BmaHnBBsawaBsmB

ENSCHEDÉ-IIFRISIA"

in elke instantie Op Uw melkproduct

garantie

1124—10

Werft abonnes!

Ra^artio-Arlroc- Marnrloto VAn P.loueUsn 4 Amsterdam—Zuid. Telefoon Amstelveen 2193 - Administratie

• — w. - —

Telefoon 32600 — Postgiro 21876 — Abonnementsprijs 50 cent per kwartaa! —

-adres: Hekelveld 15, Amsterdam.

I A nar cfriltf

l >se nummoia " wn