is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1254, 27-09-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERDAM

Brood-

en Banketbakkerij

S.C.F. Kohier

Weesperstraat 27 - Tel. 50162 Nwe Hoogstraat 32 - Tel. 47048

PI. Middenlaan 32 - Tel. 5463G

Vechtstraat 79 hoek Trompen -

burgstraat - Tel. 94922

Speciaal in artikelen voor Suikerzieken

PARTIJGENOTEN Koopt Uw aardappelen, groenten en fruit bij

M. THIE

P. L. Takstraat 3, A'dam-Z. Tel. 9413? Depot in brandstoffen.

De beste Radio-ontvangst is: Centrale Radio-ontvangst f NV. ISRSTE NEDERL. RADIO CENTRALE

Tuinbouw straat 18 — Telef. 54035 Amsterdam-Oost.

IN OOST EN WEST, IN NOORD EN ZUID SINDS 40 JAREN HET BESTE FRUIT

Zegt U dat niets !!

JANSEN

MAASSTRAAT 34 TELEF. 27954

VALERIUSPLEIN 4 TUI,El'. 91425

Dansen U leert het zoo

Bij Wim du Beau.

THANS DE GROOTSTE DANSSCHOOL IN NEDERLAND Van Woustraat 4—6 — Telef. 24611 — Amsterdam.

De fijnste ZEEUWSE AARDAPPELEN voor de laagste prijzen koopt U bij:

HENK, DEN AARDAPPEL-SPECIALIST

AARDAPPEIHANDEL HENK URiOT

2e Oosterparkstraat 65

AUTOMATIEK EN RESTAURANT

WARME SCHOTELS 40 en 60 cent.

UITGEBREID 12-UURTJE 30 cent.

N1EUWENDIJK 131 (naastde Cineac) AMSTERDAM

Het beste adres voor aardappelen, groenten en fruit is

J. VISSER

SAFFIERSTRAAT 79. TEL. 25413 1096—10

Brood van Kooi

Iepen weg 4 Ombiiinstraat 1 - Amsterdam

1114—10

Schoenen verven

85 ct. per paar

LEERtfERVERIJ J. H0Ü9)

Ruyschstr. 118 - Tel. 54239

Iedere proletarische vrouw koopli haar KOUSEN en SOKKEN in

,,'t Keldertje"

Albert Cuypstraat 111

Standplaats voor de winkel. Geen prijsverhoging.

Gevestigd: Df. J*^LETT J^kCO SSH IJ 1S ft^OOÜO) Meeuwenlaan 122 bov. CONSULTATIEBUREAU VOOR HUWELIJKS- EN GESLACHTSLEVEN Spreekuur van den arts Dinsdagavond van 7.30-9 uur. Dagelijks geopend van 10-7 uur.

Bibliotheek (alleen voor leden) Woensdagavond van 8-9 uur.

Dames, luistert naar deez' raad Blijft toch thuis niet wassen Weg met ploeteren en getob Weg met knoeien, plassen. Luistert, luistert allemaal Komt naar Zelfwasserij „Ideaal" Na 2 uur is dan keurig, net. üw was weer in de kast Re/et.

ZELFWASSERIJ

„IDEAAL"

VAN OSTADESTR. 405-411 Amsterdam-Z. - Tel. 97905

J. VELDHUISEN

Handel in aardappeien, groenten en fruit

Bursein. Tellegenstraat 19. Corrtclis

Antlioniszstraat 16, Amsterdam. Horen en thuisbezorgen zonder prijsverhoging.

Drogisterij „Zyid"

Rijnstnat 128, hoek Trompenburgstr.

Telefoon 28116.

Uw adres voor schoomnaakart.. eau de cologne en parfumerieën. Inzetten van ruiten. Verf, beits. glas. Geslepen glazen platen voor alle meubelen. Vraagt prijsopgaaf.

G. 1'. A. JORNING.

N.V. H. STOLP S BAKKERIJEN

WAALSTRAAT 103, ZUID TEL. 95031 Wij bakken HEERLIJK BROOD voedzaam en... goedkoop!

1102—10

Voor Uw aardappelen, groenten en fruit is Uw adres

HARRY SCHUSTEVOERDER

WATERLOOPLEIN 57, naast de kerk.

DE MEEST MODERN INGERICHTE ZAAK UIT HET CENTRUM. Telef. 44947. — 's Zondags geopend.

Onze BOTER — KAAS en FIJNE VLEESW VREN zijn altijd vers door de grote omzet.

De Goudse Kaashandel

PRETORIUSSTRAAT 92

Uw banketbakkerij over het IJ is

M. KEMPENAAR

v. d. Pekstr. 55-57 - Tel. 60016. AMSTERDAM.

Rijwielen 7 5 ct. per week

Tandems ƒ1.25 per week

Stofzuigers 50 ct. per week

Radio ƒ 1.25 per week

Eigenbouw rijwielen ... vanaf ƒ32.—

K, C. WICHERS

FRANS HALSSTRAAT 29 - A DAM TELEF. 93904.

DAMESKAPSALON

„MASSON GKETHA"

Nwe Hoogstr. 4. 's Zondags geopend. Onze succesvolle Permanent Wave kost slechts 90 cent compleet met gratis nachtnet.

Let op het juiste adres.

EINDELIJK GEVONDEN

Corsetten naar maat ƒ 4.50

Specialist voor buikbanden Buikbanden naar maat ƒ 4.50 Elastieken kousen ƒ 1.75

DASO

Corsettenfabriek Kinkerstraat 3 02

is Van Amerongen üw slager Zijn Uw uitgaven lager

A. van Amerongen'§ Vleeshouwerijen

TROMPENBURGSTR. 123. TEL. .93755 WEESPERSTRAAT 116.

ADVERTEREN DOET VERKOPEN!

Voor SCHOENREPARATIES la Ut* adres:

»»

De Econoom"

Joop Vellinga Burg. Tellegenstraat 41

üw adres voor MANUFACTUREN, KOUSEN EN SOKKEN is en blijfd

VOLMER

Koningstraat 7 (b.d. Nieuwmarkt).

Reeds meer dan 20 jaar gevestigd. Alle zegel3 worden in betaling genomen II

IHii^

COÖPERATIE „VOORUITGANG" U.A.

HAARLEM Kantoor Mr. Cornelisstraat 1 Broodbakkerij — Koekbakkerij Kruidenierswaren, Brandstoffen

u ii toir

U.M.1.-MELK VEILIG

Vleufenseweg 43 - tel. 11675

Hofleverancier — Utrecht

113&—10

Redactie-adres: Margriete van Clevelaan 4, Amsterdam-Zuid, Telefoon Amstelveen 2193 - Administratie-adres: Hekelveld 15, Amsterdam. Telefoon 32600 — Postgiro 21876 — Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal — Losse nummers 4 cent per stuit.