is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1263, 29-11-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34ste JAARGANG — No. 1263 29 NOVEM8ER 1939

De Proletarisches

Weekblad van de Bond van Soc.-Dem. Vrouwen- m Ê

Propaganda-clubs in Nederland onder redactie wk I .LLn _ « «■ m

van C. Pothuis—Smit fft I fiTÊ B E raj> J|jj| ï

Met vaste medewerking van Jgna, H. Verwey—Jonker, H. 1. Ja 111 M jjËj H fi |B B «B jjWm*

Werkhoven—Dijkhuis, e.a. BBSË^i^JÉk^É WêB B BJh bBJB| «Sa É|Éi

(Zie het artikel op biadz. 2)