is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1264, 06-12-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSÏfRD4M

J. VELDHUISEN

Handel in aardappelen, groenten en fruit

Burgem. Tellegenstraat 19, Cornelis

Antlioniszstraat 46. Amsterdam. Horen en thuisbezorgen zonder prijsverhoging.

Uw adres voor MANUFACTUREN, KOUSEN EN SOKKEN is en 'blijft

VOL MER

Koningstraat 7 (b.d. Nieuwmarkt).

Reeds meer dan 20 Jaar gevestigd Alle zegels worden tn betaling genomen!!

Is Van Amerongen Uw slager Zijn Uw uitgaven lager

A. van Amerongen's V9eeshouweri|en

TROMI'ENBURUSTR. 123. TUI. :»3755 WEESI'ERSTRAAT 116.

Ow Volks-Drogisterij ub eo oiutt

GILLES KOSTER

lepenweg l—3. Krugerstraat 38 Nieuwe Leliestraat 75. A'dam.

105B— 10

N.V. H. STOLP S BAKKERIJEN

WAALSTRAAT 10:5, ZUID. TUL. 9a»34 Wij bakken HEERLIJK BROOD voedzaam en... goedkoop!

1102—10

Dansen U leert het zoo

Bij Wim du Beau

THANS DE UKOOTSTE DANSSCHOOL IN NEDEItLAND Van Woustraat 4—6 — Telef. 24611 — Amsterdam

Dames, luistert naar üeez raad Blijft toch thuis met wassen Weg met ploeteren en getob Weg met knoeien, plassen Luistert, luistert allemaal Komt naar Zeiiwasserij „Ideaal" Na 2 uur is dan keurig, net. Uw was weer in de kast gezet

zelfwasserij

„IDEAAL"

VAN OSTADESTR. 405-411

Amsterdam-Z. - Tel 97905

Geen grijze haren meer! Haarkleurhersteller

Vraagt inlichtingen:

DROG. „ZUID"

Rijnstraat 128 — Telefoon 2841G Modevakschool

A. E, Hanke-vi, Veen

Comnielinstraat 40 — Telef. 50656. Van heden af inschrijving voor les in nuaien en knippen voor eigen gebruik Tevens opleiding v coupeuse en leerares. 2x2 uur les p week 14— p. mnd.: 1x2 uur p. week f 2 50 per maand

EEN P1IMA LAMP VOOR LACE PRIJS i i

„FERIAL" EDELGASLAMI'EN. Nederlands fabrikaat.

40 Wal t f 0.49 75 Watt .' ƒ0.30

60 Walt ƒ0.55 100 Watt ƒ0.69

TECHNISCHE handelsonderneming „centrum,,

DE CLEIiCQSTRAAT 32 OlIDE LELIESTRAAT 3.

TELEFOON 85709. TELEFOON 48589.

W.G. JosigebSoed

Geelt de hoogste waarde voor metalen, lompen en oud papier.

De Wittenstraat 42 en Rozenstraat 135

Telefoon 86278

Uw adres vooi

boter - kaas en fijne vleeswaren

W. C. CERitiTSEN

JAVASTRAAT 84

Het adres voor Dames- en Herenwas Is:

Was-. Glans- cn Strljkinrlchting

„AURORA"

Merwedeplein 54 — Telef. 91489. Mangel was 20 ct. p kg.

DROGISTERIJ

RUYSDAEL

II

II

D Dunnebier, Apoth.ass Hondecoeterstraat 15. AMSTERDAM. - Telef. 25363.

Voor 3 cent p. w.

'n complete 1ste klas begrafenis

Inl. Bos & Tel. 85200 —

Lommerweg 146 Amsterdam (W.)

Wol, sajet, enz.

van fabriek aan verbruiker. De grootste sorteering. de laagste prijzen DE GOEDKOOP!: WOLHANDEL Magazij n-standplaats

Ten Katestraat 125

„LINTRICO'

CAMPERSTRAAT 48 voor LINGERIE en TRICOTAGES. Enorme sortering:

KOUSEN en SOKKEN DAMES- en HEREN

ONDERGOEDEREN. Specialiteit Huwelijksuitzetten. Filiaal: ALLÉÉN WEESPERSTR. 140.

EINDELIJK GEVONDEN

Corsetten naar maat f 4.50

Specialist voor buikbanden Buikbanden naar maat f 4.50 Elastieken kousen f 1.75

DASO

Corsettenfabriek Kinkerstraat 302

groningse permanent-centrale

Jekerstraat 110 hs., telefoon 9216*3. Alleen damessalons

PERMANENT-WAVE compleet f 1.90

Gevestigd: Dr. ALETTA JACOBSH1JIS (NÖOÜD)

t|o Fazantenweg

CONSULTATIEBUREAU VOOR HUWELIJKS- EN GESLACHTSLEVEN

Spreekuur van den arts Dinsdagavond van 7.30—9 uur (ook voor controle) Dagelijks geopend van 10—7 uur. Bibliotheek (alleen voor leden] Woensdagavond van 8—9 uur.

Brood van Kooi

lepenweg 4 Ombilinstraat 1 - Amsterdam

De beste Radio-ontvangst is: Centrale Radio-ontvangst f

N.V. EERSTE NED1RL. RADIO CENTRALE

Tuinbouwstraat 18 — Telef. 54035 Amsterdam-Oost.

Onze BOTER — KAAS en FIJNE VLEESWAREN zijn altijd vers door de grote omzet

De Goudse Kaashandel

PRETORIUSSTRAAT 92

Uw banketbakkerij over het IJ is

M. KEMPENAAR

V. d. PekStr. 55-57 - Tel «0016. AMSTERDAM.

Iedere proletarische vrouw koopt haar KOUSEN en SOKKEN in

,,'t Keldertje"

Albert Cuypstraat 111

Standplaats voor de winkel Gefen prijsverhoging

Leesbibliotheek „Succes" Lutmastraat 182

BIJ DE VAN WOO.

7 cent p. d. — 3 delen 18 cent. Geen inschrijfgeld. Geen verplichte catalogus DE NIEUWSTE' WERKEN

Rijwielen 7 5 ct. per week

Tandems f 1.25 per week

Stofzuigers 50 ct. per week

Radio f 1.25 per week

Eigenbouw rijwielen ... vanaf f 32.—

k. c. wicnms

FRANS HALSSTRAAT 29 - A DAM TELEF. 93904.

Voor wol

naar

„De Veenersdaalsche"

Van Woustraat 129

o. d. luifel.

Alle wolsoorten tegen fabrieksprijzen.

Onze kleuren zijn gegarandeerd wasecht. Speciaal adres voor alle courante manufacturen.

Schoenen verven

Geen beter adres dan

LEERVERVERIJ J. HOND

Ruyschstr. 118 - Tel. 54239

Voor Vlekken nu of later

Ceta-Bever Vlekkenwater

Bij Drsgisten. 20 ct. p. fl.

ENSCHEDE

ENSCHEDE „FRISIA"

in eike instantie Op Uw melkproduct

garantie

COÖP. „SAMENWERKING" - AMSTERDAM

De man in zijn vakvereniging en de vrouw in de Coöperatie georganiseerd, dat is consequent! Vraagt inlichtingen Tolstraat 61, tel. 25000

Rsdactie-adres: Margriete van Clevelaan 4, Amsterdam-Zuid. Telefoon Amstelveen 2193 - Administratie-adres: Hekelveld 15, Amsterdam. Telefoon 32600 — Postgiro 21876 — Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal — Losse nummers 4 cent per stuk.