is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1265, 13-12-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een restje dunnere wol. wat een ieder nog wel zal hebben Heeft men de kleur met precies, dan kan men in gekleurde sokken een wit en in witte sokken een gekleurd koordje maken De lap die men nu gebreid heeft, vouwt men dubbel en begint met dichtnaaien van boven ïan de boord, gaai zc doox" tot men aan de teen sen 14 tussen over heeft, die men op de draad rijgt, tezamen trekt en afhecht, Voor kleine voeten neemt men dunne wol en fijnere naalden, maar houdt netzeiide aantal steken en toeren. Door de gaatjes rijgt men nu het koordje en dan maar weer met nieuwe moed aan de tweede begonnen.

M O B.

KERSTMIS IN OORLOGSTIJD

Ontvangen

De Wereldgeschiedenis in een Notedop. Voor de jeugd, door V. H. Hillyer. Voor Nederland bewerkt onder toezicht van dr. J. A. Vor der Hake, rector van het Baarnse lyceum, 3e druk. Met vele illustraties van L. M. Boog en M. S. Wright. Prijs ƒ 2.25 en ƒ 2.90.

De bedoeling is om de kinderen meer begrip van geschiedenis te geven. En o.i. Is dit voor het grootste deel van het boek wel gelukt; de mooie tekeningen helpen mee om de jeugd het verschil van toen en nu te laten zien. Het laatste gedeelte van het boek is echter te schetsmatig en valt daardoor ook uit de lijst van heel eenvoudige lectuur, hetgeen toch de bedoeling was. Trouwens, van de 345 blz. worden aan de nieuwe tijd nauwelijks 30 bladzijden gewijd. En in die 30 blz. vindt men de aanduiding - niets meer — van alle tegenwoordige politieke problemen, voornamelijk natuurlijk die, welke schrijver en bewerker interesseren.

Wenken voor Geschenken. Ideeën voor zelf te maken cadeaux, door B. H. Landwehr, lerares. Uitgave Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam.

Inderdaad vindt men in dit boekje

van allerlei aardigs, dat gemakkelijk zelf te vervaardigen is. De slofjes van een oude strohoed zien er o.a. gezellig uit, maar eenvoudiger voor niet-vaardige handen zijn b.v. de ceintuurs van ge¬

kleurd juteband. kleurig versierd door middel van doorstoppen of borduren, of de sjaaltjes van een overgeschoten lap goed (20 a 25 c.M. breed en 70 c.M. lang.

Onze nieuwe Kerstbrochure is verschenen, de brofhure „Kerstmis in Oorlogstijd". De schrijfster pge. A C. Ploeg—Ploeg spreekt in deze brochure aexi ?rnstig y;oord tot de vrouwen, een wcard dat Je vrouwen -"ijst ïr. haar verantwoordelijkheid voor de toekomsf van de wereld. Sterk komt in deze brochure tot uiting onze overtuiging, dat het Socialisme toch tenslotte een uitweg zal vinden uit de tegenwoordige chaos.

De tekenaar van het plaatje heeft deze zelfde gedachte uitgebeeld. Hij iaat ons zien de aardbol door laaiende vlammen omgeven, zo is thans de wereld Daar boven het symbool van de wereld, zoals wij dit wensen, een vredig landschap, een man aan de ploeg, d.w.z de wereld van arbeidzaamheid. opbouw en vrede.

Moge deze brochure, die zo goed weergeeft de gedachte van de sociaal-democratische vrouwen, in deze tijd vele vrouwen, die nog niet tot ons kwamen de ogen openen

In de volgende plaatsen zal door de clubs met de Kerstbrochure worden gewerkt:

Besteld 15 ex : Venhuizen, Anna Paulowna. Dongjum, Gieten, Noorddijk. Schellinkhout, Winsum.

Besteld 30 ex.: Hillegom.

Besteld 40 ex : Arkel, Hijum.

Besteld 50 ex.: Alfen a.d. Rijn, Baflo, Emmen. Engelum, Harkstede. Heerlerheide, Hillegommerdijk, Hoensbroek. Huizen, Kampen, Koedijk, Kortenhoel, Krimpen aan de IJssel, Leek. Poortugaai, Schiebroek. Sliedrecht, Spijkenisse, Terneuzen, Ureterp, Treebeek, Waddinxveen, Wassenaar, Wagenborgen, Zalt Bommel, Zuidbroek.

Besteld 60 ex.: Middelie-Kwadijk.

Besteld 75 ex.' Haren, Havelte, Xlpendam, Kaalheide Lekkum. Oude Leye, Sexbierum. Uitgeest Wiermgermeer, Zierikzee.

Besteld 100 ex.' Aengwirden, Appmgeöam.

Baam, Bakkum, Bergen, Beverwijk, Boskoop, Brummen Bussum, Culemborg, Delfzijl, Dokkum, Eelde-Paterswolae, Geleen, Heerenveen, Hoek v Holland, Kielwindeweer Lemmer, Lochem. Losser, Maarssen Maastricht, Nw Lekkerland, Noordwolde. Oude Pekela, Oudeschild. Peize, Sappemeer St. Anna Parochie Sneek, Usquert, Vlaardmgen, Vlagtwedde, Westwoud, Winkel, Woldendorp, Wijnaldum. Zeist, Zuidhorn.

Besteld 125 ex : Bedum. Holwerd, Huizum, Jelsum. Marssum. Wijhe

Besteld 150 ex.: Assendelft, Bniinerveen, Diepenveen, Dronrijp. Gouda Hardinxveld, Heerlen, 's-Hertogenbosch, Hoogeveen, Landsmeer, Maassluis, Midddelburg. Minnertsga, Nw. Buinen, Rhenen, Ridderkerk, Stadskanaal, Velsen, Wormerveer, Zandvoort.

Besteld 200 ex : Aalsmeer. Amersfoort Bolsward Edam. Eindhoven. Enkhuizen, Gorinchem, Den Helder, Hoogezand, Hoogkerk Langendijk, Menaldum. Santpoort Schagen St. Jac Parochie, Tiel, Tilnurg, Trijnwalden, Veendam, Vianen Warga Weesp, Winschoten, Wolvega, Zaandam.

Besteld 225 ex.: Roosendaal

Besteld 250 ex. Ammerstol Arnhem, Harlingen. Hoorn, IJmuiden, Zwolle

Besteld 300 ex : Assen Grouw. Koog-Zaandijk, Marum Nijmegen, Zutfen.

Besteld 350 ex.: Apeldoorn, Schiedam.

Besteld 400 ex : Meppel.

Besteld 500 ex.' Alkmaar Almelo, Deventer, Drachten, Hilversum, Leiden. Vlissingen, Wormer, Zuilen

Besteld door: Leeuwarden 750, Enschede 800, Hengelo 800, Haarlem 1000. Groningen 1500 Rotterdam 2150, Utrecht 2500, Amsterdam 3300. Den Haag 4000.

Totaal besteld door 171 clubs 40.960 Kerstbrochures. l, m b.

of 2X35 c.M. en dan aan elkaar gestikt.) Die kunnen ook geborduurd of doorgestopt en daarna van franje voorzien.

Gemakkelijk te maken zijn ook de patronen voor kussens van een nieuwe dweil met een paar dikke draden van schapenwol. En zo is er meer.

„Wat de jeugd er van zegt." Bij de bespreking van dit boek door dr M. H. v. d. Zeyde in het nr. van 22 Nov. 1.1., is bij vergissing weggevallen dat dit is uitgegeven bij de Hollandia Drukkerij te Baarn, de prijs is ƒ 1.25.

Het Postzegelboek door J. D. van Brink. Uitgave Hollandia Drukkerij, te Baarn. Prijs ƒ2.25 en ƒ 2.90. Met een voorwoord van ir. Damme.

Wie iets van postzegels wil weten, die kan het in dit boek vinden, alle bijzonderheden zijn er in vermeld. Op blz. 53 vindt men er ook de

afbeelding van de postzegel, die in hoopvoller tijden (op verzoek van een sociaaldemocraat i is vervaardigd na een prijsvraag, waarvoor 300 inzendingen inkwamen

CLUBBERICHTEN

Clubberichten moeten als volgt geadresseerd worden: Propagandiste „De Prol. Vrouw", ~>/a. N.V. ,,De Arbeiderspers", Hekelveld 15, Amsterdam-C.

ALMELO. 30 Nov. vierden wij onze Vrouwendag, opkomst buitengewoon groot. Pge Kaas— Albarda hield een bezielende rede Pge Krabbenbos—Hagedoorn declameerde op gevoelvolle wijze. Onder leiding van den heer Zanen, dir. Stem des Volks, studeerden we vier van onze nieuwe liederen in. Het toneelstukje „Schijn en Werkelijkheid" werd heel goed vertolkt Gesterkt trokken we huiswaarts, diep doordrongen van de inhoud van de leuze. D. E.—C.

ALPHEN a d RIJN. 28 Nov. hebben wij in besloten kring de Vrouwendag herdacht. Pge De Cler wekte, nadat zij de Vrouwendag uiteengezet had, de vrouwen op, trouw te blijven aan het socialisme. Ze las aan 't slot voor uit „Dienstbaarheid." Een gezellige, leerzame avond.

J. v, E.—K.

AMMERSTOL. 15 Nov. hielden wij onze Vrouwendag, spreekster pge J. v. d. Weel uit Utrecht. Het was een gezellige avond, doch matig bezoek Wij wonnen 5 leden voor onze club en verkochten 15 spreuken en een bonboekje. m. H —d. J.

AMSTERDAM. 26 Nov. hielden wij onze Vrouwendag in de goed Dezette zaal van de A.M.V J. Pge A. v d. Goes v. Naters—v. d. Plaats hield een goed gedocumenteerde rede. het Signaal o.l.v Wim Gaffel had groot succes met de opvoering van .Bastiaan en Bastiaantje" van Mozart. 29 Nov kwam de club in jaarverg bijeen. In een vlot tempo werd de agenda afgewerkt; het aftr bestuur werd in zijn geheel herkozen.

I. V.—B.

AMSTERDAM. Groep 6. Opgelet, de leesclub is in het vervolg bij pge. Schouten, Laings Nekstraat 33 op Dinsdagmiddag 2 uur, onder leiding van pge. Van Gelder. Sch—V.