is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1940, no 1269, 01-01-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DE HUISVROUW

Suikerproblemen

Ik schreef reeds dat suiker niet alleen lekker maar ook een voedingsmiddel is. Een voedingsmiddel dat zich kenmerkt door grote zuiverheid en grote voedingswaarde. Door deze beide kenmerken js het dat suiker voor de voeding van zuigelingen zo buitengewoon geschikt is.

Maag en ingewanden van zuigelingen kunnen veel voedingsmiddelen die ouderen goed bekomen, niet verwerken. Met het gevolg dat, zou men ze toch geven, ze onverteerd in de ontlasting te voorschijn zouden komen. Een blaadje sla is voor een pasgeboren zuigeling evenmin een voedingsmiddel als een stuk leer voor een volwassene.

Een voedin . die maag en ingewandea van een zuigeling zeker kan verwerken is de moedermelk. Deze is de eerste 6 maanden voor alle zuigelingen de meest geschikte voeding. Alleen met wat vruchtensap en levertraan kan deze vanaf de derde maand nog verrijkt worden.

Is moedermelk niet of onvoldoende beschikbaar, dan kan deze door gewone koemelk, karnemelk of soms ook geitemelk vervangen worden.

Gewone koemelk wordt meestal verdund gegeven, onverdund bekomt ze niet alle kinderen goed. Verdunde koemelk en ook karnemelk hebben minder voedingswaarde dan de moedermelk die ze moeten vervangen. Het zou gemakkelijk zijn dan maar meer te geven, maar niet verstandig. Sommigen zuigelingen verdragen niet belangrijk meer dan ze aan de borst gedronken zouden hebben, andere nemen eenvoudig niet meer.

Suiker is nu het eenvoudigste en goedkoopste voedingsmiddel waarmee de voedingswaarde van de fleschvoeding voor zuigelingen kan worden vergroot. Zo is een heel gebruikelijke voeding voor een flessenkind van één maand dat 8 pond weegt:

6 flesjes van 100 gram of 5 van 120 gram van een mengsel van 400 gram melk en 200 gram water, waarin opgelost een opgehoopte eetlepel suiker.

Voor een zuigeling van 4 maanden die 13 pond weegt is een gebruikelijke voeding:

5 flesjes van 175 gram, dus 875 gram van een mengsel van 700 gram melk

Tsjechoslowakije in handen van Duitsland, Letland onder de „bescherming" van de Sowjets.

Met de internationale socialistische beweging is ook die der vrouwen zwaar getroffen.

Wanneer zal zij zich weer kunnen herstellen?

R. OZNOWICZ—BÖNETTEMAKER. Antwerpen.

en 175 water, toebereid met 1 opgehoopte en 1 afgestreken eetlepel suiker en een opgehoopte eetlepel meel.

Deze zuigeling van 4 maanden krijgt dan per dag anderhalve eetlepel suiker (een afgestreken eetlepel komt overeen met de helft van een opgehoopte eetlepel) dat is 45 gram. Bij de tegenwoordige suikerdistributie gebruikt het zijn portie dus haast op.

Meer suiker hebben de meeste zuigelingen nooit nodig. Wel moet de voeding later meer voedingswaarde hebben, maar dat kan in meer melk en ook in andere voedingsmiddelen gevonden worden.

Veel zuigelingen kunnen met minder toe, ook kan wat meer meel en minder suiker gegeven worden. Jonge zuigelingen die gewoon meel misschien nog niet verdragen, kunnen vaak in de melk in plaats van water en suiker heel goed rijstwater, gortwater of een havermoutafkooksel hebben. Mocht er suikerschaarste komen, dan zullen ze goede diensten bewijzen. Het zal dan dus als regel niet nodig zijn voor zuigelingen extra suiker beschikbaar te stellen.

Ook suiker heeft een nadeel: behalve dat het een voedingsmiddel is. is het ook lekker. De zuigelingen wennen dus bij flesvoeding aan hun lekkere zoelfles en weigeren dan vaak een voeding ze minder lekker vinden. Wordt daar te veel aan toegegeven, dan worden het kinderen die nog lang met zoetigheid zoet gehouden moeten worden. Dat is verkeerd, zoals alle verwennen verkeerd is. MEDICUS

„Een lammetje in 't groen"

Dit is een Jekker eten voor de eerste weken in het nieuwe jaar.

Lamsvlees en schapenvlees is momenteel zeer goedkoop. Ik betaalde voor een lamsbout zonder been 36 ct. per pond. Lamskarbonaden kosten 28 ct. per pond en lamslappen 35 ct. Helaas is dit vlees lang niet altijd op het platteland verkrijgbaar.

2 K.G. lamsbout.

4 ons reuzel of 2 ons margarine en 5 lepels slaolie. Schapenvet stolt gauw op het bord, daarom is het aan te raden het vlees te braden in reuzel of margarine met slaolie.

Het vet flink heet laten worden, (er mag even een blauwe damp afkomen), het vlees aan alle kanten er in rondwentelen en dan bruin braden, daarna de jus met water afmaken en ongeveer een J uur nastoven.

Voor „het groen" neemt men: (voor 5 pers.)

IJ pnd. zoute snijbonen.

è pnd. witte bonen.

De snijbonen goed afspoelen en desnoods nog een keer afkoken. De bijna gaar gekookte witte bonen er boven op doen met het bonenwater en samen gaar laten koken, plm. J uur. Het wittebonenwater maakt de snijbonen lekker smeuig, terwijl er zo geen bonenwater verloren gaat en geen extra zout bij de wittebonen gedaan hoeft te worden. De snijbonen en witte bonen stoven (3 min.) met wat boter en opdoen. (De witte bonen niet in al te ruim water weken!)

E. J. BRUINS.

Vara Vrouwenhalfuur

In de maand Januari zijn de uitzendingen in ons vrouwen-halfuurtje speciaal gewijd aan het platteland. Reeds heeft onze Bondsvoorzitster gesproken over „Wat doet de provincie voor het platteland."

In de uitzending van 17 Januari des morgens half twaalf zal mej. A. v. d. Nurg, lerares aan een landbouwhuishoudschool spreken. Zij heeft als titel voor haar speech gekozen „Iets over het landbouwhuishoudonderwij s."

In deze uitzending begint een serie korte speeches over „Socialisme en persoonlijk leven", te houden door pge. A. J. Aarsen—Jansen. De eerste keer spreekt mevr. Aarsen over „Onze Taak."

CLUBBERICHTEN

Clubberichter moeten als volgt geadresseerd worden: Propagandiste ,,De Prol. Vrouw", ;->/a. N.V. ,,De Arbeiderspers". Hekelveld 15, Amsterdam-C.

ALKMAAR. Donderdag 21 Dec. hielden wij een gezellige Kerstvergadering. Het zaaltje was aardig versierd met groen en kaarsen. De voorz. las een mooi Kerstverhaal. Een mooie avond met een goede opkomst. Denken de vrouwen er öm: Woensdagavond 10 Dec. 9 uur colporteren met de Prol. Vrouw. Samenkomst Snaaymanslaan, hoek Berghout. Komt allen! A. O.—v.O.

AMMERSTOL. 2 Jan. was onze club h.h. bijeen. Aanwezig 14 leden. De voorz. las een artikel uit „De Blauwe Vaan". Besloten weer met sparen te beginnen voor een zomerreis naar „de Born". A. B.—L.

AMSTERDAM. Cursus mevrouw Keppler. Alle deelnemers aan deze cursus worden Dinsdag 16 Jan. om twee uur ten huize der leidster verwacht. D.d.J.

AMSTERDAM. (Groep 3.) 19 Dec. hielden wij onze jaarverg. Het gehele bestuur herkozen, op p.ge Stenneke na, die zich niet meer beschikbaar stelde. Het bestuur is thans: p.gen F. Klooster, voorz.; M. Laane, le secr.; Alsemgeest, 2e secr., tevens spaargeldbeheerster; v. Dam, adm. Pr. Vr.; Rozijn, brochurehandel. 200 Kerstkranten en 500 Kerstbrochures verkocht. M. L.—v. d. H.

AMSTERDAM. (Groep 7). Donderdag 28 Dec. hielden we in een mooi versierde zaal onze Kerstvergadering, die zeei goed geslaagd is; opkomst had beter kunnen zijn. Pge. Petter hield een mooie rede, waarmee zij een dankbaar applaus oogstte. Het toneelstukje „De 3 Novemberdagen" werd opgevoerd door onze vrouwen; schitterend geslaagd. Een woord van dank komt haar tos 't Was een goede avond; Denken de vrouwen aan de colportage-tocht met de Prol. Vrouw half Januari. Let op een berichtje in „Het VolK" ' S.C.B.—B.

AMSTERDAM. (Groep 8). Onze groep hield 22 Dec. een goed geslaagde kerstverg. Met belangstelling werd de rede van pge. Gerhard— Brandon aangehoord, die ons op zo duidelijke wijze het wereldgebeuren, en de groei van het dem socialisme weergaf. Prachtige gedichten werden door pge. R:.e Das fijn voorgedragen. Ons zanggroepje, begeleid op gitaar door pge. v. d. Vechte—Kronzelaar, zong een paar van onze mooie liederen Verder nog voorlezen en samenzang. De afd.-voorz. sprak nog een paar gevoelvolle woorden. Gewonnen een pge. Het was een goede avond. J.K.v.T.

AMSTERDAM. (Groep 12.) Op onze jaarverg. werd tot nieuwe bestuurder gekozen: p.ge De Boer; nogmaals dank aan p.ge v. Lochem voor het vele werk. De Kerstbijeenkomst had beter bezocht kunnen worden. Bronkhorst, 2de vooit. van %fd. 12 sprak. Het blokfluitsoel-