is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1940, no 1274, 21-02-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Feiten van de laatste weken

Duurte

Uit de cijfers blijkt, dat het leven sinds December weer duurder is geworden.

Voor Amsterdam wordt geconstateerd, dat de voedingsmiddelen, die in December 10.3 pet. hoger waren dan in Augustus, nu — dus een maand later — de stijging reeds het cijfer 11.1 pet. heeft gehaald.

En wéér komt aan de horizon een nieuwe donkere wolk opzetten, die ons stellig en zeker bereiken zal: de koffie en de suiker worden duurder.

Dat zijn harde maatregelen. Koffie en suiker behoren tot de dagelijks gebruikte levensmiddelen.

Om in de ontzag¬

lijke kosten van de mobilisatie en ook van de distributie te voorzien, wordt op verschillende wijze door de regering beproefd om aan geld te komen. Ook door indirecte belastingen. Belastingen dus, die niet

naar draagkracht worden verdeeld, maar waarbij het bedrag slechts door

het verbruik wordt bepaald.

In de kringen, die men tot de bezittende kan rekenen, is dit niet zó erg. Voor de gezinnen, die 't moeilijk hebben, die van een gering week-inkomen moeten leven, zal dit echter een harde slag zijn. Want in elk gezin wordt koffie, wordt suiker gebruikt.

Men vraagt zich hierbij af: is dit wel een rechtvaardige belasting? Het meeste

hiervan zal worden opgebracht door de lage en de zeer lage inkomens. Zelfs, als men toegeeft, dat de regering nieuwe

belastingen moet heffen, veroordelen wij in elk geval deze voorgestelde koffiebelasting.

Arbeidsbeperking Bijzonder genoegen deed 't pge Ribbius Peletier en ongetwijfeld ons allen, dat Minister v. d. Tempel het voorontwerp

tot verbod van de arbeid voor de gehuwde vrouw niet heeft gehandhaafd. Niet omdat wij er zo op gesteld zijn, dat gehuwde vrouwen in fabrieken e.d. werken, maar omdat wij met kennis van de feiten ten eerste moeten vaststellen, dat zéér veel van die arbeid uit nood geschiedt en ten tweede, dat wij het onredelijk en ongepast vinden om de gehuwde vrouw haar vrijheid in dit opzicht te ontnemen.

Pge. Ribbius Peletier heeft ook aangedrongen op intrekking van de circulaire van Minister De Wilde om de aanstelling van vrouwen zoveel mogelijk te beperken. Maar Minister Van Boeyen dacht daar anders over, hoewel èn uit protestantse èn uit katholieke kring vooraanstaande vrouwen het standpunt van onze partijgenote delen. De vrouw heeft in het maatschappelijk leven van deze tijd een taak te vervullen.

Er moeten dus nog enige foutieve en achterlijke begrippen bij sommige mannen worden opgeruimd.

Glijdende band

Dat onze bonds-secretaresse in de Eerste Kamer over de arbeid aan de glijdende band heeft gesproken, kon men in de Binnenhof-rubriek van H. W. van het vorige nr. uitvoerig lezen. Terwijl wij daarna uit het antwoord van Minister v. d. Tempel hebben vernomen dat een onderzoek naar het tempo, en ook in het algemeen naar de gevolgen van dit zenuwslopende werk zal geschieden. In het bijzonder zijn het de arbeidsters in de kledingindustrie, die onder dit geraffineerde stukwerk-stelsel te lijden hebben.