is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1940, no 1285, 08-05-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vraagt: het Kindertoneel

"De Levende Poppenkast"

met levende spelers. Komisch, boeiend. - Zaal en openlucht Spaarnelaan 11 — Haarlem.

AMSTERDAM Komt rap naar

„RAP"

De Kledingverzorger van Amsterdam.

Costuum persen 40 cent

Mantelcostuum persen 40 cent

Gabardinejas auriclieren ƒ 2.40

2e V. d. Helststraat 11 • Xelef. 90134.

Rijwielen 7 5 ct. per week

Tandems t 1.25 per week

Stofzuigers 50 ct. per week

Radio f 1.25 per week

Eigenbouw rijwielen ... van 1 32.— af

K. C. WICHERS

FRANS HALSSTRAAT 29 • A DAM TELEF. 93904.

Waarom werd de Weezenkas opgericht?

Om opvoeding zonder geloofsdogma te bevorderen

en de kinderen liarer leden. die. wees geworden, reclit hebben op de zore van hen. met wie de ouders zich geestverwant voelen.

Inlichtingen bij: W. Meijer, Badhoevedorp N.-H.

Onze BOTER — KAAS en FIJNE VLEESWAREN zijn altijd vers door de grote omzet.

De Goudse Kaashandel

PRETORIUSSTRAAT 92

IN OOST EN WEST, IN NOORD EN ZUID SINDS 40 JAREN HET BESTE FRUIT

Zegt U dat niets!

JANSEN

MAASSTRAAT 34 TELEF. 87954

VALEB1USPLEIN 4 TELEF. 91125

GRONINGSE PERMANENT-CENTRALE

Jckerst raat 110 hs„ telefoon 921G8. Alleen damessalons

PERMANENT-WAVE compleet f 1.90

BEHANCWERK „HADÉ" Altijd „OKÉ"

H. DAAMEN, INSUL1NDEWEG 126 — TEL. 5572-ï Stoffeerder — Matrassenmaker

KRAAMVERZ0RG1NG

Waalstr. 73 hs. - Tel. 95787

Dagverz. ƒ2.— per dag Wijkverz. / 5.—. gedurende 10 dagen. Miuverm. na overleg. De verzorgsters doen tevens de huishoud. Inl. van 10 uur v.m.

IN ZUID EN WEST, koopt men in Midza zaken het best

jqr» y ontvangt waardevolle bonnen en de Midza doet de rest

Gevestigd: Dr. ALETTA JACOBSHUIS (NOORDrrrEJ££j

CONSULTATIEBUREAU VOOR HET HUWELIJKS- EN GESLACHTSLEVEN

Spreekuur van den arts Dinsdagavond van 7 30-9 uur look voor controle). Dagelijks geopend van 10-7 uur. Bibliotheek (alleen voor leden) Woensdagavond van 8—9 uur.

Voor een goed passend Corset

„Deliana"

CEINTUURBAAN 290. telef. 21078

BILDERÜIJKSTKAAT «5. telef. 81761. Amsterdam. Paskamer aanwezig. TRICOTAGES - KOUSEN EN BUSTEHOUDERS. Spaarzegels worden ln betaling aangenomen.

Voor 3 cent p. w.

'n complete

1ste kias begrafenis Inl. Bos en Lommerweg 146 Tel. 85200 — Amsterdam (W.)

De beste Radio-ontvangst is.

I

Centrale Radio-ontvangst.

N V. EERSTE NEDERL. RADIO CENTRALE

Tulnbouwstraat 18 — Telef. 540.15 Amsterdam-Oost.

Iedere proletarische vrouw koopt haar KOUSEN en SOKKEN lil

üw Volks-DroglstcrlJ la en blijft

GILLES KOSTER

Iepenweg 1—3 Krugerstraat 38 Nieuwe Leliestraat 15, A'dam.

De drogist die U altijd helpt is:

S. HEYMANS

RIJNSTR. 60 — TEL. 23300. Drogisterij, optiek en fotohandel Zondags geopend tot 6 uur.

Voor wol

naar

„De Veenendaaische"

Van Woustraat 129

o. cl. luifel.

Alle wolsoorten tegen fabrieksprijzen.

Onze kleuren zijn gegarandeerd wasecht. Speciaal adres voor alle courante manufacturen.

Brood-

en Banketbakkerij

Wo,'„G. C. F. Kohier

,,'t Keldertje

Albert Cuypstraat 111

Standplaats voor de winkel.

ueen prijsveriiugms.

van tabrlek aan verbruiker

De grootste sorteung. de laagste prijzen DE GOEDKOPE WOEHANDEL Magazijn-standplaats

Ten Katestraat 125

Uw banketbakkerij over het IJ is

M. KEMPENAAR

v <1. I'ekstr. 55-57 • Tel 6U01G. AMSTERDAM.

Bewoners van Betondorp en Watergraafsmeer, bestelt Uw KOEEN bij

BRANDSTOF l ENHANDEL

J. BRUL Jr.

Landbouwstraat Box 5

(bU de Brink) — Telefoon 81413

Weesperstraat 27 - Tel. 50162 Nwe Hoogstraat 32 - Tel. 47048 Pi. Middenlaan 32 - Tel. 54636 Vechtstraat 79 hoek Trompenburgstraat - Tel. 94922

Speciaal in artikelen voor Suikerzieken

EINDELIJK GEVONDEN

Corsetten naar maat ƒ 4.50

Specialist voor buikbanden Buikbanden naar maat ƒ 4.50 Elastieken kousen ƒ 1.75

DASO

Corsettenfabriek Kinkerstraat 302

VOOR PUIKE AARDAPPELEN, PRIMA GROENTEN

Joop Verduin,

3e Oosterpzrkstraat 82

t/o Spar ren weg KWALITEIT EN GOEDKOOP

DE BONTHOEK

St. Antoniesbreestraat 70 hoek Hoogstraat, tel. 41287 is Uw adres voor bontmantels naar maat en mod. reparaties.

Dames luistert naar deez raad Bluft toch thuis niet wassen. Weg met ploeteren en getoo Weg met knoeien plassen Luistert, luistert allemaal.

Komt naar Zeltwasserij ..Ideaal". Na 2 uur is dan keurig net Uw was weer in de kast gezet

zelfwasserij

„IDEAAL"

VAN OSTADESTR. 405-411 Amsterdam-Z • Tel 97905

wermnEneemm

Redactie-adres: Margriete van Clevelaan 4, Amsterdam-Zuid. Telefoon

Telefoon 32600 — Postgiro 21876 — Abonnementsprijs

. • a ■ II ■ r A JL 1 ~ —

Amstelveen 2193 - Administratie-adres: flekeiveia ia, «rnsreraam.

50 cent per kwartaal — Losse nummers 4 cent por stuf*.