is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 2, 1931-1932, no 7, 15-12-1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN HAAG

CORSETTEN BIJ

MEVROUW DE RIDDER

HEERENGRACHT No. 52a

TEL. 110957

ONZE KALFSVLEESCHPRIJZEN

zijn vanaf heden met 20 ct. per K.G. verlaagd Per 5 ons DIT\/A

fricandeau 1.20 V

biefstuk - oesters 1.50 j u„„ . ■

nierstuk . . 1.10 £ ? Hendriklaan 294

braadstuk ....... 1.10 Telef. 553710 (3 lijnen)

ROLLADE 1.10 Onze zaak heeft de grootste

LAPPEN 0.90 kalfsvleesch omzet te dezer

POULET - GEHAKT . . 0.80 stede.

Sinds jaren zijn wij leverancier van Exploitatie Mij. Zeebad, zijnde alle Hotels aan zee gelegen te Schevingen, enz. enz. Wij geven 2 pCt. dividend op week- of maandlevering,

Telef. 553710 Directie RUVA.

HUISVROUWEN EN ALLEEN-WONENDE VROUWEN,

vraagt inlichtingen bij de V ereeniging

Eerste Ned» Coöp* Ziekteverzekering voor Huisvrouwen IL A♦

GEVESTIGD TE AMSTERDAM, BRONCKHORSTSTR. 11-13

Deze Vereeniging zendt bi) ziekte der huisvrouw Verzekerde kosteloos een degelijke, goed-onderlegde huishoudelijke hulp. Altijd uitstekende werkkrachten beschikbaar.

Het Bestuur:

R. de Vries-Brandon, Pres. Dir. L. Huisman-Van Kol J. Polak-Kiek, Penningm. M. Verweij Mejan

J. Lenstra-Bueninck, Sec. W. J. Wegerif-^Vegerif

VOSSEN •

• DE PROPTE MODE

VOOR DEN HAAG IN

• MAISON • DE PELLETERIE

SPUISTRAAT 4 6 — 48 TELEFOON No. 113115

SPECIAAL BONTMAGAZÏJN

DEN HAAG:

KEMPS' KOLEN

le VAN DEN BOSCHSTR. 4

TELEFOON 772180

BESTEL BIJ ONS EN U IS TEVREDEN

MIEREN

DOOR Dr.H.H.EWERS

Vertaling Mevr. A.M.E.R. SCHIERBEEK-TIEMERSMA

„Ik heb dit boek met blijvende belangstelling gelezen". Weekblad voor het Landhuis. B.B.

fl. 4.25; geb. fl. 5.25

Binnenkort verschijnt:

Dr. M. A. VAN HERWERDEN

HET ORGANISME IN WORDING

Wetenschappelijke serie 12

fl. 2.75; geb. fl. 3.75

ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING

KAPITAAL f 50.000.000.— RESERVE f 20.000.000—

BIJKANTOOR VOOR VROUWELIJKE CLIENTEN

ROKIN 23-27 (HOEK NADORSTSTEEG) AMSTERDAM Leiding: Mej. C. M. MEIJERS en Mej. Mr. C. D. E. KLEINHOONTE BEHANDELING VAN ALLE FINANCIËELE AANGELEGENHEDEN

■ IN DEN HAAG ■

VAN STOCKUM

■ BUITENHOF 36 ■

DE BOEKHANDELAAR