is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 4, 1933-1934, no 2, 15-07-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liquidieren, zeigt lediglich, dass er von dem wahren Sinn der Frauenbewegung auch nicht den leisesten Hauch verspürt hat. Frauenbewegung eroberte sich die ganze Welt, von der Deutschland nur ein kleines Teilchen ist.

Hitier kann in Deutschland nicht einmal vorhandene Frauenorganisationen gleichschalten, diese zogen es vor, sich aufzulösen. Frauenvereine sind aber letzten Endes nur ein notwendiges Uebel, um in modernen Staaten Frauenbewegung ausserlich zu organisieren. Frauenbewegung ist eine unausweichliche historische Strömung, tief innerlich verankert in der Entwicklung der Menschheit, die Vollendung einer Spirale auf höherer Ebene, sie bleibt auch im Hitler-Deutschland, mag kommen, was da will in Millionen von Frauen lebendig und wird, wenn durch Diktatur im öffentlichen Leben eine Zeitlang unterdrückt, machtig an Kraft gewinnen, dann sieghafter denn je zum Durchbruch kommen. Das steht unerschütterlich fest fiir alle diejenigen, die den wahren Sinn wieder erwachten Weibtums erkannt haben.

UIT DE AFDEELINGEN.

Leeuwarden.

MEVROUW BUISMAN JUBILEERT.

Op 26 Mei werd in onze stad in besloten kring een merkwaardig jubileum gevierd, aldus schrijft ons mevr. J. Welling—Claasen, alhier. De leden van de Vereen, voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap kwamen bijeen om het 25-jarig presidentschap van mevrouw Buisman—Blok Wybrandi te herdenken. Toen de jubilaresse, die geheel onkundig was gebleven van de haar wachtende huldiging, de feestelijk versierde zaal binnen kwam, vergezeld van haar dochters, werd zij ontvangen door mevr. de Vries—Jacobs, de presidente van de feestavond, onder het uit volle borst gezongen „Lang zal ze leven", staande door alle leden aangeheven. Toen mevr. Buisman gezeten was, opende mevr. de Vries de samnkomst, zij heette de jubilaresse en haar familie hartelijk welkom, evenals de oud-bestuursleden, de genoodigden en de leden, waarna de secr. de notulen voorleest van de gedenkwaardige vergadering van 26 Mei 1908, waarin Mevr. Buisman de benoeming als presidente aanneemt.

De vereeniging voelt groote dankbaarheid voor de leiding van mevrouw Buisman gedurende zoo lange tijd en is blij nu een gelegenheid te hebben daarvan te kunnen getuigen. Vele erkentelijke woorden worden door de feestpresidente gesproken, zij noemt mevrouw Buisman een zegen, daar zij door haar werken zooveel goede invloed uitgeoefend heeft op de personen, waarmee zij in anaraking kwam en altijd kracht genoeg heeft ontvangen dit te kunnen doen. Zij biedt haar namens de leden als herdenking aan deze avond een portret aan van haar kleinkinderen in zilveren lijst.

Na enkele woorden van dank van mevrouw Buisman trad mevrouw De Groot naar voren en bood met eenige gevoelvolle woorden een bloemenmand aan namens de Vereeniging van Huisvrouwen, die ook zoo gelukkig is mevrouw Buisman haar presidente te kunnen noemen.

Mej. Piso bood bloemen aan namens de Vrijz. Dem. Vrouwenclub en de Vrijz. Dem. Bond, afd. Leeuwarden; daarbij de wensch uitsprekend, dat het mevrouw Buisman nog menig jaartje gegeven mag worden de presidentshamer te hanteeren, die bij haar in zulke goede handen is.

Nu treedt mevrouw Bakker—Nort, lid van de Tweede Kamer, naar voren als afgevaardigde van het hoofdbestuur der vereeniging voor Vrouwenbelangen