is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 1, 01-01-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE REDACTIE

Mevr. L. Kappeyne v. d. Coppello—Wijgers heeft tot onze spijt wegens gebrek aan tijd haar lidmaatschap van de redactiecommissie neergelegd, maar tot onze groote voldoening er in toegestemd als vaste medewerkster aan ons blad verbonden te blijven. Haar plaats in de redactiecommissie wordt ingenomen door mej. J. W. Beels, oud-secr. v. d. afd. den Haag. Als vaste medewerkster is toegetreden Mej. Mr. E. T. J. A. Adriaanse te Roermond, inpl. van Mej. Mr. M. Goedhart die door een reis naar Indië ontheffing van haar medewerksters chap had aangevraagd.

Binnenkort verschijnt:

Het Rapport van de door de Ned. Afd. van den Internat. Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid georganiseerde

STUDIE CONFERENTIE

Oorzaken, Aard, Middelen ter voorkoming van Oorlog gehouden n, 12, 13 Mei 1934 in Hotel Wittebrug, Den Haag Het Rapport bevat 14 belangrijke referaten van zeer bekende sprekers en spreeksters

Prijs bij schriftelijke inschrijving vóór 20 Juni f 1.20 Na dien datum f x.j$

Conferentie Secretariaat Hobbemakade 100, Amsterdam

BUITENLAND

Poolsch-Ukraine. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereeniging Ukrainische vrouwen zal een jubileum congres gehouden worden te Stanislawow van 23 27 Juni '23. Het uitvoerend comité staat onder leiding van Milena Rudnycka, lid van de Poolsche Sejm.

Een circulaire, waarbij alle vrouwenvereenigingen en belangstellenden tot bijwoning worden opgeroepen, geeft het portret van de stichtster Nathalia Kobrynska i855 192° in nationaal costuum; vermeldt dat de organisatie 65 afdeelingen heeft en 500 correspondentschappen, zoodat het een machtige factor is in het Ukrainsche volksleven.

Op het Congres wordt een historisch overzicht gegeven van de Ukrainsche Vrou-

wcnucweging, wat ae uKramscne vrouwen gedaan hebben voor de beschaving van haar land, voor de industrie en de hygiene, terwijl ook een bespreking gewijd is aan organisaties en methoden van vrouwenarbeid.

Gedurende het Congres worden er 3 tentoonstellingen gehouden, één van folklore, één van vrouwelijke schilderessen en één van boeken van vrouwelijke auteurs.

Programma's met kaartje opgevende de verbinding van Londen, Amsterdam, Parijs en Berlijn naar Stanislawow liggen op ons bureau ter inzage.

„PETERSCORSÉTS"

Speciaal adres voor Corsetten naar Maat

Corsetten, Corseletten, Stepins, Buikbanden, Bustehouders, enz.

Corsetten naar Maat vanaf ƒ 7.50

Wjj leveren ook op medisch advies

Haagweg 47 Tel. 118392, Rijswijk

Filiaal Scheveningen Gentschestraat No. 11