is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 1, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. H. Delmoitié fïlaöame PRINS

Cors^ts SUF m^sur^ m°öes ■ Rmsteröam

3Ui IJIK.Z3UIK: Uan Baerlestraat 134

Ouertoom Z Telefoon 8322Z Telefoon 9140Z Hmsteröam

SLEUTEL CENTRALE KAMPS

SINGEL 395 - Tel. 32813 van 8 u.v.m. tot 7 u. n.m JU3» IVi\iVlxO

HET EENIGE EN JUISTE ADRES Tailleur moderne voor Dames en Heeren

BEETHOVENSTR. 17 -Tel. 3667 -ZAANDAM

voor 't plaatsen en repareeren van Levering door het geheele land

ALLE MERKEN SLOTEN en DEURDRANGERS I Alleenverkoop voor de Zaan- Hl YMPIP-^TflI-FPIJ I

. . t . streek van de beroemde ULI mrlu'OIUITLli Wij vervaardigen alle voorkomende oleutels

Meubelfabriek G, J. H. LANKAMPI —

behangerij ■ sTOFFEERDERi) Bloemenmapzijn „POLYANTHUS

DUIVENDRECHT Tel. 15 ROELOF HARTSTR. 7 - Telefoon 22886 VRAAGT PRIJSOPGAAF AMSTERDAM-Z.

Vacant.

~j WILT U ZICH EEN MOOI DAMESHONDJE AANSCHAFFEN, WENDT U TOT — IM»,» J— n n * D#T6 ö Uitsluitend eigengefokte Pekingeesjes

KBHNBIU " met stamboom ingeschreven in N.H.S.B.

Ransdorp A 45, Amsterdam (W) Eigenaar R. w. ORTMAN.

DEKKER S Kapsalon Voor een goede foto

Westlandgracht 37 - Amsterdam

Permanent Wave • . f 2.50 I ELItllv

Super olie Permanent f4.50 HOLLYWOOD"

Specialist in Erkend _

Watergolf Permanenteur LeiClSClieStrclclt S/U

Vacant.

Amsterdamsche Kolen-Centrale. Telefoon 6xuindorpoostzaan

Stookt alleen echte Donetz-Anthraciet!

Deze is minstens gelijkwaardig aan le soort Wales, hetgeen een groote bezuiniging is.