is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 7, 1936-1937, no 3, 15-08-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Candidate voor het Presidentschap van den Internationalen Vrouwenraad

De Zweedsche Fröken Kerstin Hesselgren, is degene op wie ook door onze delegatie naar de bijeenkomst te Dubrovnik (vroeger Ragusa) gestemd zal worden als opvolgster van Lady Aberdeen.

Wij vermelden dit nog eens, omdat haar naam in het verslag van den N. V. R. te Eindhoven verkeerd overkwam.

BIBLIOGRAFIE.

FRANSCH.

L. Romier: Promotion de la femme.

Hachette fr. 12

Opgave Livres du Mois, Dec. 35 en Jan. '36 •

W. B. Murray: Vérité sur le mariage fr. 10

M. Rogeat: Moeurs et prostitution . fr. 10 P. Molinié: La situation juridique de

la femme, abandonnée de son mari fr. 22 J. Moreau de la Meuse: le Régime

fiscal et 1'apport en mariage . . fr. 20 F. Bauer: Droit de la concubine lésée par un accident mortel survenu a

son concubin fr. 20

Hosseini-Morteza: Le statut de la

femme en droit shyite .... fr. 25

ENGELSCH.

J. W. Limm: Jane Adams; a bio-

graphy 15/

L; Appleton-Century V. C. Pedersen: Natures way of

birth control 3/6

L; Williams & N.

C. G. Vernier: American family laws III, husband and wife.

Oxford U.P 30 sh.

F. Geager and El. Colter: Jungle woman; the experience of the first

white woman to live in the Suma-

tra jungle 12/6

L; Appleton-Century

DUITSCH.

L. Frühauf: deutsches Frauentum,

deutsche Mütter. Hanseatische Verlagsanstalt, A. G. Hamburg R.M. 2.

AANVULLING BIBLIOTHEEK.

Alison Neilans: Present-day opinion on the

regulation of prostitution.

__"Are moral standards necessary? Overdruk uit „The ShieldJuni 1935.

Present-day moral problems. Overdruk

uit ,,The Shield", November 1933.

BOEKBESPREKING

Dr. N. L. Wibaut^Isebree Moens en M. N. Stork: „Insecten in Huis".

In de serie Sociale Handwijzers op juridisch en medisch gebied, onder redactie van Herderschee en Moltzer, verscheen als No. 1—3 het bijzonder nuttige werkje onder bovenstaande titel, dat voor iedereen en voor de huisvrouw in het bijzonder de meest waardevolle inlichting bevat tegen een plaag, waarin men tot nu toe meende, hoewel niet zonder protest, te moeten berusten. Uit vele klachten en aanvragen ter bestrijding bleek, dat aan een dergelijk werkje gebrek bestond.

Op de vraag: zijn zij schadelijk en hoe raken wij ze kwijt? was natuurlijk alleen antwoord te geven door de wetenschap bij te brengen met wie men eigenlijk te doen had, en dus door levenswijze en omschrijving van de verschillende soorten.

Deze beschrijving omvat 15 hoofdsoorten en gaat dan ook aan de bestrijdingsmiddelen vooraf. En de conclusie, dat de vijand van alle insecten in huis de mensch is, die gewapend met kennis, list en volharding tot plicht heeft, ja dat het zijn goed recht is, de hem hinderlijke insecten te lijf te gaan, kunnen wij volkomen onderschrijven.

Het boekje moge in vele handen komen!

STADION BOEKHANDEL Telefoon 22662 AMSTERDAM

Uitgebreide Hollandse Leesbibliotheek — 8000 delen — School- en Schrijfbehoeften

TEHUIS voor Werkende Vrouwen en Studeerende Meisjes

Aangeb. Zitslaapk., besch. mil., mod. comfort, centrale verwarm pr bill. Gel. tot middagm f 0.75. Pr. ref. Mev. Bosboom, Amsterdam Z, Titaanstraat 33 bov. b,h Qlymp.pl. Trams 2-16-24