is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 8, 1937-1938, no 5, 15-10-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8ste JAARGANG

15 OCTOBER 1937

NUMMER 5

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN

EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP

HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84 - TELEFOON 180231 - DEN HAAG

t Abonnementsprijs per jaar f2.50 — Giro-nummer der Vereeniging 110444

Leden ontvangen het blad gratis 0 6 T w

_ Losse nummers 15 ct.

INHOUD: Programma Najaarsconferentie. - M. C. B., Parlementaria. - B. B. N. Mevr. van Deventer Maas, 80 jaar. - M. C. B., De vrouw als Staatsburgeres. - Binnenland: Betty van der Hoeven f.| Vrouwen in Beroep en Bedrijf. - Vrouwelijke Gemeente-ontvanger. Gehuwden komen niet in aanmerking. - Gevolgen Acad. Studie. - Ned. Indië: Moties Volksraad. l"1AM n Vakverbond. - Duitschland, Engeland, Jeugd. - Uit de Vereeniging. - Uit

de Afd. Den Haag. - Boekbespreking: Suze Groeneweg: Jaarboek Intern. Archief; Fannina Halle; ochter van den Pias. - Mystiek Dagelijks Leven. - Ingezonden. - Anita Augspurg, verantwoording.

NAJAARSCONFERENTIE.

op Zaterdag 23 en 24 October te Woudschoten, Zeist.

Programma.

Onderwerp: DE VROUW ALS PSYCHOLOGISCH PROBLEEM.

Zaterdagmiddag: Thee, kennismaking

3.30 i Opening door de Presidente van het Hoofdbestuur,

Mej. E. H. Piepers.

4 Onderwerp: „De instinctieve aanleg van de vrouw".

Inleiding door Dr. J. H. v. d. Hoop, Amsterdam. ^ 6 Nabespreking.

7.15 Warme maaltijd.

Zaterdagavond:

® Onderwerp: ,,De verhouding van de vrouw tot haar beroep".

Inleiding door Jhr. D. J. van Lennep, Utrecht. ^ Onderwerp: „De gevoelsbehoefte van de vrouw".

Inleiding door Dr. J. H. v. d. Hoop, Amsterdam. 8.30-9 Thee.

9 ' Nabespreking.

Zondagochtend:

9 uur Ontbijt.

uur "De dubbele roeping van de vrouw".

Inleidsters:

Mevr. A. M. Boissevain—van Lennep, Amsterdam.

Mevr. Dra. G. C. M. Brugmans—Kan, Amsterdam.

Mevr. Dr. W. A. Marcus—Poels, Utrecht.

Mevr. Marianne Philips, Bussum.

11.30-12 Pau2e.

^ Nabespreking.

2 Koffiemaaltijd.

0 in 7

J „Vragen en wegen".

, , ™ Inleidster: Mevr. Mr. Dr. P. M. Franken-v. Driel, Amsterdam.

1 m Nabespreking.

3-30. Sluiting.

P® ,ï°S!!"J°°r ï" 9e,'"i'lle T<lkend ƒ 5.50. voor haar, die In het huis Woudschoten logeeren. meerdere personeneenpersoonskamers. 6 weepersoonskamers en 21 kamers voo,

z.o.z.