is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 8, 1937-1938, no 6, 15-11-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jtr Jiri^ ^ ^ ^ ^ ^-^T-tr-^ï J-i ■'■T

IT li

Zeg het op een Nieuwjaarskaart! 5

iT

l~" l1—*

pi Wederom geeft onze vereeniging een Nieuwjaarskaart uit, naar pi

■pi wij hopen nog aantrekkelijker dan vorige jaren. Als U dit leest, kan "pi

pi Uw plaatselijk bestuur U reeds een exemplaar ervan toonen. "J^L

^i Zegt niet: „Ik stuur die dingen nooit", maar bedenkt dat U door "J^L

er b.v. vijf voor een kwartje te koopen en die aan verschillende "pi

pi personen te zenden, deze op eenvoudige wijze aan het bestaan en

■pi de activiteit van onze vereeniging herinnert. De kaarten kunnen ook |i

■pL heel goed als cartes de correspondance worden gebruikt. "pi

tJ, Denkt niet: „Wat geeft dat nou?" Wij hebben bewijzen, dat onze pi

"P* kaartjes naar allerlei menschen op allerlei plaatsen gaan, die nog pi

pi nooit van de vereeniging gehoord hadden. De kaarten maken voor pi

■pj, ons propaganda op een manier die hupsch en vriendelijk is. pi

■pi Gelooft niet: „Ik hoef dat toch niet te doen?" Integendeel dit ^pi

tJ, soort van werk kan alleen gedaan worden als alle leden en belang- pi

stellenden meehelpen. Tli

II L|

jhf BESTELT DUS DADELIJK UW KAARTEN! Jhj-

—I bij Uw bestuur of per girobiljet bij mevr. W. H. Posthumus-van der JL| JZT Goot, Apollolaan 72, Amsterdam-Z„ postgiro 275981.

i-| Prijs per kaart + envelop ƒ0.05, porto ƒ0.10 tot 20 stuks, ƒ 0.20 —I

L| tot 50 stuks, alles hierboven ƒ 0.30. —I

IT IT

jlt jt-tr JrJTJ7 Jtrir Jtr ir ir ir ir ir Jrtr-tr ir Jrfcr-tr ir Jtr £r