is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 9, 1938-1939, no 10, 15-03-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bennekomsche Stoomwasscherij

Bennekom Heerdlaan 10 Tel. 295

Wascht en stoomt ALLES

De B.S.W. bedient met eigen auto het Gooi, Amsterdam, Utrecht, Leiden, den Haag, Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en de omstreken dezer steden.

De B.S.W. wordt uitsluitend door dames beheerd en gedreven. Hebben de Hollandsche dames er wel eens over nagedacht, welk een practisch en economisch voordeel dit voor haar linnenkast oplevert?

ATTENTIE.

Leden der Vereeniging, die geabonneerd zijn op het Alg. Handelsblad worden verzocht in het belang der Vereeniging zich omgaand in verbinding te stellen met Mevrouw A. M. Boissevainvan Lennep, Keizersgracht 404.

RECTIFICATIE. Febr. no„ blz. 98, 2e kolom, leze men in plaats

r , , , van Mevr. Mr. de Kadt, Mevr. Mr H M Kat-

In het verslag van de Alg. Verg. in ons Presser.