is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 10, 1939, no 7, 15-12-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10de JAARGANG

15 DECEMBER 1939

NUMMER 7

VROUW EN GEMEENSCHAP

MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR VROUWENBELANGEN

EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP

HOOFDBUREAU: ZEESTRAAT 84 - TELEFOON 180231 - DEN HAAG

Lidmaatschap incl. Maandblad per jaar f 3-— Giro-nummer der Vereeniginp 110444

Losse nummers 15 ct

—————

WIN TER-CONFERENTIE.

op Zondag 14 Januari 1940 te Utrecht in Hotel „Het Kasteel van Antwerpen", Oude Gracht 129.

Onderwerp:

Zondagochtend: 11 uur 11.30 uur 11.30—12.30 uur

12.30—1 uur 1—2 uur

„FABRIEKSARBEID VAN VROUWEN EN MEISJES EN DE ARBEIDSINSPECTIE".

PROGRAMMA.

Kennismaking met een kopje koffie.

Opening door de Presidente van het H.B.

Inleiding van den Heer C. W. J. van Sierenberg de Boer, Hoofdinspecteur van den Arbeid.

Onderwerp: „De arbeidsinspectie en haar zorg voor de belangen van vrouwen en meisjes in verschillende bedrijven."

Nabespreking.

Lunch.

Zondagmiddag:

2.15—3.15 uur Inleiding van Mej. J. E. Cieremans, Inspectrice van den Arbeid.

Onderwerp: „Eenige opmerkingen uit de praktijk van het werk der inspectrice".

Daarna thee en nabespreking.

Om 6 uur zal voor hen, die dit wenschen gelegenheid zijn voor een gemeenschappeiijken maaltijd a ƒ 1.25.

De kosten voor den geheelen dag (behalve het diner) bedragen ƒ 2.—.

Zich op te geven vóór 9 Januari 1940 aan het Secretariaat van de Afdeeling Utrecht, Mej. Ph. van Noort, van Speykstraat 22.